přeskočit k navigaci »

Turistické využití levého břehu Ohře

Zanedbané území s opuštěným stadionem bylo vybráno pro umístění sportovně-turistických aktivit v atraktivním parkovém prostředí na levém břehu Ohře. Vedle vybudování sportovišť, z nichž nejatraktivnější bude pravděpodobně lanové centrum, byla vybudována technická infrastruktura včetně opravy komunikací. Krajina prošla revitalizací v celém řešeném území a zanedbaná zeleň dostala novou parkovou podobu.

Stavba zahrnuje úpravy levého břehu Ohře od Havlíčkovy ulice k loděnici a od břehu řeky Ohře až k ulici V Lipách. Projekt obsahuje vybudování infrastruktury, výstavbu objektů pro turistiku a aktivní odpočinek, včetně sportovního využití a revitalizaci krajiny v celé této lokalitě.

V rámci revitalizace bude rekonstruován sportovní stadion na víceúčelové hřiště včetně zázemí pro sportovce. Sportoviště je navrženo s přírodní travnatou plochou obdélníkového půdorysu uprostřed a s oválnou běžeckou tratí s umělým povrchem po obvodu, v jejíchž úsečích, také s umělým krytem, jsou umístěna hřiště zejména pro míčové hry.

Stávající lukostřelecký areál v lomu bude doplněn o další aktivity, jako je krosová dráha. Prostor nad lomem bude upraven pro parkoviště a je zde navržen objekt půjčovny sportovního vybavení s občerstvením včetně sociálního zařízení.

K rekonstrukci je navržena budova bývalé konírny v Koželužské ulici, která sloužila jako stáje jezdeckého klubu. Nově je tento objekt navržen jako zázemí přilehlých sportovišť (sklad nářadí apod.) zejména jako zázemí lanového centra. Při objektu budou zřízeny odstavné parkovací plochy pro osobní automobily. Součástí projektu je i vybudování potřebných inženýrských sítí a komunikací včetně veřejného osvětlení ke všem stavebním objektům.

Budou rekonstruovány a obnoveny původní komunikace příslušných částí ulic – Koželužská, V Lipách, a Kachní Kámen včetně stávající pěší stezky mezi řekou a sportovním areálem u řeky. Součástí obnovy jsou také spojovací pěšiny mezi ulicemi Koželužská a V Lipách v parku a potřebné pohotovostní a odstavné plochy dopravy v klidu a technické infrastruktury.

Území je dále doplněno o řadu atrakcí. Vedle víceúčelového sportoviště a lanového centra budou zřízeny plochy pro míčové hry – pétanque, ruské kuželky, stolní tenis a streetball. Zajímavou sportovní, ale i turistickou atrakcí je lanové centrum s lezeckými stěnami, které svou velikostí přesahuje místní význam a proto se předpokládá jeho využití i zahraničními návštěvníky (vzhledem k blízkosti hranic).

Zásadní změny jsou plánovány v revitalizaci zeleně celého území. Jedná se nejen o alejové doprovodné prvky v krajině, ale i o doplňující keřové skupiny a jinou doplňkovou zeleň včetně trávníkových a volných ploch mezi sportovišti a komunikacemi. Přípravě území předcházela řada demolic a terénních úprav, mimo jiné i nedávno vyhořelého bývalého internátu, na jehož místě je lanové centrum.

Hlasování bylo ukončeno.

Turistické využití levého břehu Ohře

Počet hlasů: 177

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz