přeskočit k navigaci »

Stavební úpravy Městského úřadu Nové Sedlo

Budova Městského úřadu v Novém Sedle byla postavena v počátku 70. let 20. století jako jeden z objektů souboru staveb občanské vybavenosti. Mimo dvoupodlažní budovu úřadu města a služeb zde byly situovány přízemní objekty restaurace, pošty a obchodů. Konstrukčně se jednalo o železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z tzv. Boletických panelů.

Objekty byly komponovány do částečně otevřeného atria, vytvářejícího malé „náměstíčko“, které mělo zřejmě suplovat absenci klasického centra města, místa setkávání a vzájemné komunikace obyvatel města.

V roce 2008 byla vypracována dispoziční a architektonická studie objektu městského úřadu, která zohlednila aktuální potřeby a požadavky zástupců města Nového Sedla na dispoziční řešení objektu, technickou úroveň konstrukcí a technického vybavení objektu. Následně prošla budova postupně ve třech etapách navrženými úpravami. Prakticky to znamenalo provedení nové fasády náhradou za původní již dožilou fasádu, úpravu technického podlaží a nové dispoziční uspořádání budovy, které vyplynulo z posouzení plošných a provozních nároků jednotlivých subjektů v objektu, se snahou o efektivní využití budovy při zachování vyhovujících stávajících prostor a konstrukcí. Součástí stavebních úprav bylo rovněž provedení rekonstrukce všech vnitřních instalací.

V budově městského úřadu sídlí správa a samospráva města Nové Sedlo, městská knihovna, služebna Městské policie, správa nemovitostí Novosedelská bytová s.r.o., byt správce objektu a dále jsou zde vymezeny prostory k pronájmu.

Celkové řešení

Zásadní změnou v koncepci dispozice objektu bylo zastřešení stávajícího nevyužívaného atria. V nově vzniklém uzavřeném prostoru byla vybudována vestavěná galerie a instalována vertikální zdvihací plošina pro bezbariérový přístup do 2.NP.

V objektu tak vznikla centrální komunikační hala umožňující propojení všech zde sídlících subjektů na úrovni jednotlivých podlaží i mezi oběma nadzemními podlažími.

U hlavního vstupu do budovy byl vybudován bezbariérový přístup – rampa. Kombinací rampy se zdvihací plošinou je pak umožněn bezbariérový pohyb po celém objektu.

I. podlaží

Knihovna, původně umístěná v nevyhovujících prostorách 2.NP., je umístěna v přízemí, vpravo od hlavního vchodu.

Prostor knihovny je mobiliářem dělen na část pro dospělé s výhledovou kapacitou cca 28 tis. svazků a část pro děti s výhledovou kapacitou 6 - 7 tis. svazků. Obě oddělení mají veřejný internet a elektronický katalog.

V zázemí pro pracovnice knihovny jsou dvě kanceláře, příruční sklad, WC s umyvárnou, kuchyňský kout a další služební vstup ze západní fasády objektu. Pro návštěvníky je řešena šatna a sociální zařízení.

Městská policie má společný služební vstup s bytem správce z jižní fasády. Vstup pro veřejnost a propojení s celým objektem je přes centrální halu.

Novosedelská bytová s.r.o. je přístupná ze vstupní chodby objektu, je zde velká, stavebně nedělená kancelář, sklad, archiv a sociální zařízení.

Prostory k pronájmu jsou přístupné z centrální haly.

II. podlaží

Samospráva města je situována vlevo od schodiště. Zahrnuje kancelář starosty, místostarosty a tajemníka, sociální zázemí, obřadní a zasedací síň rovněž s vlastním sociálním zázemím. Do obřadní a zasedací síně je samostatný přístup pro veřejnost přes galerii atria.

Kanceláře správy města jsou vpravo od schodiště.

Byt správce objektu - stávající byt byl modernizován a zvětšen. Byt je přístupný po samostatném schodišti se vstupem z jižní fasády.

Kadeřnictví je přístupné po vedlejším schodišti se vstupem ze západní fasády.

Volný prostor k pronájmu je přístupný stejně jako kadeřnictví.

Hlasování bylo ukončeno.

Stavební úpravy Městského úřadu Nové Sedlo

Počet hlasů: 148

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz