přeskočit k navigaci »

Sportovní hala Chodov

Od roku 2008 řeší Město Chodov koncepci a návrh areálu sportovního centra Chodov. Cílem architektonického návrhu sportovních objektů, venkovních sportovišť a parteru bylo logické uspořádání a jednotný design. Motivem pro hlavní objekty se potom staly přírodní živly charakterizující jejich podstatu - sportovní hala - vzduch, plavecký bazén - voda, zázemí letních sportů - oheň, zapuštěné šatny - země.

Z urbanistického hlediska je třeba chápat sportovní halu jako západní ze dvou dominantních a hlavních objemů sportovního centra Chodov. Východní hmotovou dominantou je zatím nerealizovaný, shodně tvarovaný objekt plaveckého bazénu.

Při severní straně fotbalového hřiště v současné době probíhá dlouhodobě připravovaná projektová dokumentace objektu společných šaten fotbalového a volejbalového klubu a v roce 2010 byl již realizován soubor drobných objektů a dětského hřiště – venkovních toalet a sprch.

Hmotové řešení

Měkký tvar objektu byl inspirován dráhou letu a odrazu míče – charakteristického prostředku používaného při sportovním využití haly. Zároveň se jedná o jakousi odpověď a protipól striktní přesnosti pravidly svázanému tvarování hřišť všech sportů, které se v hale mohou provozovat.

Konstrukční a materiálové řešení

Spodní stavba a značná část vodorovných i svislých konstrukcí je navržena jako železobeton. Pro vyzdívky bylo použito keramické zdivo. K dosažení měkkého tvaru zastřešení byl zvolen i "měkký" materiál. Mohutná žebra dřevěných lepených vazníků nesou segmenty sendvičové dvouplášťové střechy. Exteriérové obložení oblých částí je provedeno z titanzinkového plechu. Svislé části východní, severní a západní fasády jsou navrženy v kombinaci kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády s tvořenými fasádními obkladovými deskami. Výplně otvorů jsou v kombinaci ocelových, hliníkových a plastových profilů s aluklipy.

Dispozice:

Vstup do haly je navržen s ohledem na hlavní přístup do areálu na západní fasádě. Prostory vstupu doplněné o technické a hygienické zázemí navazují na komunikační koridor, který odděluje zázemí sportovců – nářaďovnu, šatny, sprchy a toalety od hlavní sportovní plochy.

Sportovní hala je koncipována jako víceúčelová umožňující pořádání různých sportovních aktivit na centrálních dvorcích nebo se může rozdělit pomocí výsuvných zástěn do tří samostatných tréninkových hřišť.

Divácké zázemí odpovídá charakteru haly. Ze vstupní haly je přístupná galerie kopírující v patře celou délku haly s dobrým výhledem a kapacitou až 200 stojících diváků.

Interiéry

Řešení pohledových ploch hlavního prostoru haly je doplňkem hlavního materiálu – dřeva. Pro obklady stěn a čela úložných prostorů jsou použity obkladové dřevoštěpkové desky. Podhled mezi vazníky je tvořen dřevěnými lamelami.

Sportovní palubová plocha v přírodním dřevě je doplněna modro – oranžovými plochami zpřehledňujícími rozložení centrálních hřišť.

V interiérech zázemí sportovců a diváků byly použity na obkladech barvy z chodovského městského znaku.

Orientační systém uvnitř haly byl autorským týmem architektů navržen jako originál.

Další související objekty:

Součástí sportovní haly je i objekt Technické chodby na její severní straně. Touto chodbou prochází většina společných technických vedení v rámci celé koncepce sportovního centra Chodov. V rámci úprav parteru bylo vybudováno i parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby a další zpevněné plochy s asfaltovým povrchem nebo žulovými kostkami a zelené plochy o celkové výměře 4. 902 m2.

Hlasování bylo ukončeno.

Sportovní hala Chodov

Počet hlasů: 869

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz