přeskočit k navigaci »

Sportovní centrum Chodov - šatny a hospodářské zázemí

Cílem návrhu sportovních objektů, venkovních sportovišť a parteru bylo logické uspořádání a jednotný design. Motivem pro hlavní objekty se potom staly přírodní živly charakterizující jejich podstatu - sportovní hala - vzduch, plavecký bazén - voda, zázemí letních sportů - oheň, zapuštěné šatny - země.

V současné době se podařilo realizovat tři objekty - zázemí letních sportů, sportovní halu a nově šatny a nové hospodářské zázemí s tribunou pro fotbalové hřiště navazující na objekt sportovní haly.

Hmotové řešení

Hlavním rysem tohoto objektu jsou horizontalita, nenápadnost a spojitost s okolím, která koresponduje s určeným živlem – země. Objekt je přízemní, výrazně podélný, ze severu umístěný v terénním valu. Jižní fasáda vytváří bariéru k podélné hranici k fotbalovému hřišti a umožňuje přístup na tribunu.

Konstrukční a materiálové řešení

Spodní stavba, vodorovné konstrukce a lokální prvky svislých konstrukcí jsou navrženy jako železobeton. Pro vyzdívky bylo použito keramické zdivo. Fasády jsou omítkové, materiálově i barevně navazující na fasádu sportovní haly. Barevně zvýrazněné jsou pouze vstupy do objektu a niky se schodišti na tribunu. Předsazená monolitická tribuna v centrální části je podepřena šikmými sloupy, které designově korespondují s objektem zázemí letních sportů. Okenní výplně jsou stejně jako na sportovní hale v kombinaci ocelových, hliníkových a plastových profilů s aluklipy.

Dispozice

Vstupy do šaten, hospodářského zázemí, klubovny a toalet pro návštěvníky jsou umístěné na jižní fasádě, částečně chráněné předsazenou tribunou. Dispozice šaten pro fotbalisty a volejbalisty je řešena obdobně. Přístup je navržen přes vstupní čistící zónu a podélnou chodbu do jednotlivých šaten a sprch na jedné straně a toalet a skladů na straně druhé. Ke každým šatnám náleží klubovna.

Část hospodářského zázemí obsahuje garážové stání pro dvě vozidla, dílny a sklady.

Interiéry

Řešení pohledových ploch navazuje na již realizované zpracování interiéru sportovní haly. Výrazným prvkem se stává ochranné obložení stěn z desek na bázi dřeva (OSB, LTD). Podlahy jsou z větší části navrženy jako keramické s důrazem na odolnost.

Orientační systém uvnitř haly byl autorským týmem architektů navržen jako originál.

Hlasování bylo ukončeno.

Sportovní centrum Chodov - šatny a hospodářské zázemí

Počet hlasů: 61

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz