přeskočit k navigaci »

SPA & Kur Hotel Harvey

Urbanistické řešení

Stávající budova se nachází na západním okraji městské památkové zóny Františkových Lázní. Budova Harvey je výrazným solitérem obráceným hlavním průčelím do městského parku.

Nové přístavby byly navrženy co nejvíce zapuštěné pod úroveň terénu, aby vizuálně co nejméně omezovaly původní budovu. Tím došlo k začlenění úzkého pruhu fasády přístaveb do parteru (řada štěrbinových oken v šedé obvodové stěně tvoří parafrázi betonového zábradlí balkónů a teras na průčelí domu). Plochu dvora domu vyplňuje parkoviště pro osobní vozidla hostů lázeňského hotelu.

Stavební úpravy domu a jeho přístavby nezměnily základní stávající urbanistické vazby v lokalitě.

Přístavba léčebné rehabilitace

1.PP obsahuje ucelený soubor prostorů pro provádění procedur léčebné rehabilitace. Ze společné vstupní haly wellness a rehabilitace s recepcí se vchází do centrální podélné chodby objektu. Personál má navrženy šatny a WC převážně v prostorách svých pracovišť.

V úrovni 2.PP je situována strojovna vzduchotechniky.

Hlavní budova s přístavbou restaurace

1.NP obsahuje vstupní a komunikační prostory. Ze vstupní haly s recepcí, která je přístupná jak hlavním vstupem z parku, tak z parkoviště za stávající budovou, se vchází do centrální podélné chodby navazující na jedno hlavní a dvě boční schodiště s dvěma osobními výtahy. Po stranách hlavního schodiště jsou umístěna WC pro příchozí hosty, zázemí zaměstnanců a provozovna kadeřnictví, manikúry a pedikúry. V bočních křídlech bylo navrženo několik pokojů s bezbariérovým vybavením.

Ve 2. až 6.NP jsou rozmístěny pokoje a apartmá hostů s hygienickými zázemími. Se schodišti a výtahy je propojují chodby převážně umístěné při severní podélné straně budovy. V 1. až 5.podlaží jsou podél severní fasády navrženy místnosti pro zaměstnance, sklady prádla, kanceláře apod.

V 1.PP v západním křídle historické budovy je situováno vybavení wellness. Skládá se z recepce, šatny, umýváren a WC návštěvníků, relaxačního bazénu s odpočívárnou a ze saunového bloku s potírnou finské sauny, turecké lázně, ochlazovny a pohotovostních WC návštěvníků. Návštěvníci léčebné rehabilitace a wellness budou do haly s recepcí přicházet po chodbách hotelu.

Ve východním křídle 1.PP stávající budovy a přístavby byla zřízena hotelová restaurace s kuchyní a skladovým zázemím, šatnou a WC zaměstnanců, jídelnou v přístavbě se vstupem do předzahrádky, samostatným salónkem a odpovídajícím hygienickým zázemím. Součástí přístavby restaurace je strojovna VZT pro restauraci a kuchyni.

Ve 2.PP historické budovy jsou umístěna zařízení technického zázemí budovy (strojovny VZT, předávací stanice CZT, ohřevy vody, úpravna vody bazénu, rekuperační zařízení apod.)

Architektonické řešení:

Stávající budova Harvey je ve svém okolí výrazná svým osobitým charakterem, výškou i členitostí hmoty (balkóny, terasy apod.). Po výšce je tradičně rozdělena na sokl (2 podlaží), tělo a střechu nad vyloženou římsou. Střecha je mansardová, takže její podíl na výrazu stavby je velký (charakteristický tvar, velká plocha tmavé šablonové krytiny). Siluetu stavby doplňují mohutné komíny. Čistá hmota střechy je přerušena vikýři a vystupující hmotou skrývající schodiště do podkrovních prostor. Výraz stavby je podpořen betonovým, pravidelně svislými otvory rastrovaným, zábradlím. Dvorní fasáda je půdorysně hodně členitá a obsahuje různorodě tvarovaná okna do pomocných prostor a na schodiště.

Charakter stávajícího objektu byl v maximální míře zachován včetně barevnosti a materiálů fasády. Okna byla vyměněna za nová v obdobném členění jako byla členěna původní okna, betonové zábradlí bylo repasováno, byly obnoveny repliky chybějících zámečnických konstrukcí na fasádě (markýza hlavního vstupu, stožáry na vlajky, kovová madla zábradlí balkónů a teras, apod.). Do členité střechy mezi vikýře a oplechované kopule schodišťových prostorů byly vsazeny dvě kopule vestavěných výtahových šachet, které budou zajišťovat bezbariérové propojení všech podlaží budovy.

Materiálové a barevné řešení vychází z původního vzhledu budovy. Sokl budovy má povrchovou úpravou v barvě původní žuly. Na spodní část přístavby byla použita hrubá omítka tmavě žluté barvy jako na základu stávající budovy. Vrchní část stavby byla opatřena jemnější strukturou omítky ve světlejším odstínu. Šambrány, římsy a reliéfní ozdobné prvky na fasádě byly repasovány v původní plastické podobě v barvě tlumené bílé. Veškerá vyměněná okna a balkónové dveře v historické budově jsou matné bílé, vchodové dveře na terénu, dveře a prosklené stěny přístaveb rehabilitace a restaurace jsou kvalitní dřevěné, opatřené světle hnědým lakem. Střešní krytina z šablon Cembritu je břidlicově šedá. Ve fasádách historické budovy bylo obnoveno několik dříve zazděných oken, aby budově byla co nejvíce vrácena i důsledná symetrie okenních otvorů.

Přístavby hlavní budovy byly koncipovány jako rozšířený sokl budovy zčásti zapuštěné pod úroveň upraveného původního terénu. Navrženými stavebními konstrukcemi bylo dosaženo maximálního snížení úrovně střechy pod úroveň podlahy 1.NP při možnosti bezbariérového dispozičního propojení přístaveb s hlavní budovou. Svým zaobleným půdorysným tvarem, plochou střechou a pravidelností rytmu otvorů přístavba přiznala svou soudobost v kontrastu s původní vysokou zdobnou symetricky tvarovanou budovou.

Stěny přístavby léčebné rehabilitace budou výhledově pokryty popínavou zelení. Přístavba restaurace bude v létě doplněna stolky předzahrádky pro návštěvníky z ulice.

Hlasování bylo ukončeno.

SPA & Kur Hotel Harvey

Počet hlasů: 419

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz