přeskočit k navigaci »

Spa centrum Royal Golf - přístavba wellness

Obec Cihelny se nachází cca 16 km jižním směrem od Karlových Varů. Na levém břehu řeky Teplá se v malebné krajině poblíž golfového hřiště tyčí solitérní vícepodlažní objekt ,,zámeček“, který je v současné době využíván jako hotelové zařízení. Vlastní stavba SPA centra je přístavbou ke stávajícímu ,,zámečku“.

Stavba je šetrně osazena do příkrého svahu tak, aby příliš nevyčnívala nad terén a zároveň aby se svou hmotou nestala dominantní oproti již stávající budově z konce 19. století. Zásadním požadavkem bylo vytvořit přístavbu s moderními konstrukčními a funkčními prvky a přitom zachovat architektonické fasádní prvky (rizality, bosáž).

Přístavba je koncipována jako 2podlažní objekt s plochou střechou. Přízemní část je zapuštěná do terénu. V tomto podlaží je umístěn plavecký bazén s vodní plochou 104 m2, whirpool a Kneipův chodník. Nerezový bazén s vodními atrakcemi splňuje nejvyšší nároky. Na bazénovou halu navazují sauny (parní, finská a solná) s odpočívárnou. Přidružené prostory tvoří pohotovostní WC, úklidová komora, místnost technologie, technická místnost pro vytápění. Z bazénové haly je možnost vstupu na venkovní terasu.

První patro, propojené se stávajícím hotelem, je již zcela nad okolním terénem. Na schodiště navazuje hala s možností relaxace. V tomto podlaží se dále nacházejí šatny, sociální zařízení a sprchy, masážní místnosti, fitness centrum, sklady prádla, úklidová místnost a šatna se sociálním zařízením pro personál. Obě podlaží jsou propojena 3ramenným schodištěm.

Strojovna VZT a bazénová technologie je umístěna ve stávající suterénní části, mimo přístavbu objektu. Instalační kanál je zcela veden pod úrovní terénu.

Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, vnější plochy

Stavba je založena na prefabrikovaných železobetonových patkách a pasech. Nosnou svislou konstrukci tvoří železobetonové prefa sloupy velikosti 400/400 mm. Obvodové zdivo je provedeno z cihel Porotherm P+D na tl. 400 mm. Stropy jsou železobetonové z panelů Spiroll tl. 250 mm.

Fasáda objektu je zateplena polystyrénovými deskami EPS 80 S Stabil tl. 120 mm. Střešní plášť je svařen z PVC fólie Fatrafol 810.

Z důvodu vysoké tepelné zátěže jsou instalovány podhledy z napínané PE fólie.

Bazénová hala v přízemí s přidruženými prostory je vytápěna a větrána rekuperační jednotkou umístěnou ve strojovně VZT o výkonu P = 7300 m3 / hod.

Ve 2. NP je osazena stropní VZT jednotka o výkonu P = 1350 m3 / hod.

Bazén je napouštěn a doplňován pitnou vodu ze stávajících studní na pozemku investora. Úpravna vody je vybavena zařízením pro udržení vzhledové kvality vody.

Spa centrum je odkanalizováno do stávající sítě, splaškové vody jsou přečištěny v ČOV s kapacitou 80 EO.

Hlasování bylo ukončeno.

Spa centrum Royal Golf - přístavba wellness

Počet hlasů: 217

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz