přeskočit k navigaci »

Rübezahl

Objekt hotelu Rübezahl je zapsán od 3. 5. 1958 v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 27142/4-4248. Hotel byl postaven provozovatelem lázeňských domů Georgem Zischkou podle projektu vídeňského architekta Arnolda Heymanna. Stavba v secesním stylu, která byla pravděpodobně koncipována jako sezónní hotel, započala v roce 1901 a dokončena v polovině roku 1903, kdy byl také hotel s kavárnou otevřen.

Ve 2. polovině 20. století byly provedeny účelové stavební úpravy a stavba byla provozována jako Juniorhotel Krakonoš. Po roce 1990 byl provoz postupně utlumen a ukončen. Následně se vystřídalo několik majitelů, nicméně bez jakékoliv údržby devastace hotelu dále pokračovala (zatékání, poškození fasád i interiérů, hniloba a dřevokazné houby, vytrhané veškeré instalace). Současný majitel převzal objekt ve velmi špatném stavu v roce 2008.

Hotel je postaven nad Mariánskými Lázněmi, s výhledem na Český les a samotné město, bezprostředně vedle lanové dráhy a na okraji lyžařské sjezdovky. K hotelu patří rozsáhlý pozemek.

Objekt má půdorysný tvar písmene U, střední část je nejvyšší s nejvíce členitou fasádou a je ukončena věží. Obě boční křídla jsou symetricky položena proti sobě. Na jejich koncích jsou umístěny arkýřové věžičky. Mezi křídly je ze zadní strany rozlehlá terasa se zpevněnou plochou. Hlavní vstup do objektu je do střední části po předsazeném venkovním schodišti. Fasáda vstupního rizalitu je zdobena pásovou rustikou, vyvedenou v hrubozrnné omítce, po bocích vstupu jsou vloženy nízké dórské polosloupy. Ke stranám rizalitu se váží nižší přístavky se zazděnými vstupy, lemovanými štukovou paspartou s klenáky. Na úrovni patra rizalit ustupuje k hlavnímu křídlu a vrcholí zděným vikýřem s polovalbovou střechou. V ose je umístěna trojice na výšku obdélných oken s vitrážemi.

Zvýšené přízemí je po obou stranách prosvětleno trojicí velkých oken se stlačeným obloukem. Shodná 1. patra jsou prosvětlena sedmi mimo osově rozmístěnými okny. Fasáda je ukončena atikou se střídavě zvednutými částmi se slepými okénky, v nárožích se svodem vody. Obě ustoupené boční části fasády, nesoucí v patře mohutné válcové arkýře, se odlišují půdorysným tvarem a výškou schodišťových přístavků a také dvoupodlažním přístavkem v pravé části (v levé části chybí).

V ose hlavního křídla nádvoří je umístěn střední rizalit o pěti osách s hlavním vstupem uprostřed. Vstupní portál je mírně předsunutý, štukový, v jeho supraportě je kartuše s hlavou jelena s parožím. V ose štítu vikýře je mezi okny socha Panny Marie s dítětem. Oba krajní úseky dvorního průčelí hlavního křídla jsou zrcadlově souměrné. V přízemí je průčelí předloženo loubí. V bočních křídlech, zrcadlově souměrných, jsou nad sebou arkády, původně otevřené, dnes opatřené dvojicí oken v každém podlaží.

Ve dvorní části je pod terén nově umístěna strojovna chlazení.

Suterén je zčásti přístupný z okolního terénu. Budova se dále skládá ze dvou nadzemních podlaží a z podkroví s velmi vysokým krovem. Jednotlivá podlaží jsou ještě výškově členěna – boční křídla mají jinou výšku podlaží než hlavní střední část. Boční křídla jsou navíc ještě přibližně v polovině výškově odskočena.

Střecha je sedlová s velkým sklonem. Je velmi členitá – výškově i tvarově. Fasáda je řešena symetricky a je opatřena velkým množstvím zdobných prvků.

V suterénu jsou umístěny technické provozy, bazén se saunami a masérnami, fitness studio, dále restaurace a stravovací úsek se zázemím.

Ve zvýšeném přízemí se nachází recepční část, hlavní sál a dva vedlejší sály včetně baru a zázemí, apartmány a pokoje pro hosty hotelu, které jsou rovněž ve druhém podlaží a v podkroví.

Celý objekt je výškově propojen třemi výtahy.

Rekonstrukce objektu byla zahájena opravou a statickým zajištěním budovy, především krovu, a výměnou střešní krytiny. Byly provedeny nové izolace proti zemní vlhkosti a vodě po obvodu hotelu, a další sanační zásahy. V celé budově byly opraveny, zpevněny nebo vyměněny konstrukce stropů, podhledy a nášlapné vrstvy podlah.

Na vnějších fasádách byly provedeny nové omítky v plném rozsahu, a především restaurována veškerá štuková výzdoba, včetně jeleních hlav, maskaronů, soch a reliéfů. Barevnost byla konzultována s pracovníky Národního památkového ústavu v Lokti.

Vnitřní dispozice byla podřízena požadavkům investora a byla provedena klasickými technologiemi. Povrchy stěn v pokojích byly upraveny benátským štukem. Restaurováním prošly gobelíny a štuková výzdoba interiérů, a rovněž vitráž s Krakonošem.

V celém objektu byly zcela nově provedeny instalace vody, kanalizace, plynu a elektro. Vytápění bylo napojeno na novou plynovou kotelnu, umístěnou v suterénu. Pro potřeby hotelu byla realizována nová vodovodní přípojka v délce 1,3 km, trafostanice a plynová regulační stanice. V rámci rekonstrukce byla provedena rozsáhlá protipožární opatření (EPS, napojení na centrální pult ochrany).

Okolí hotelu bylo upraveno pro parkování hostů, a rovněž byly provedeny sadové a parkové úpravy.

Hlasování bylo ukončeno.

Rübezahl

Počet hlasů: 85

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz