přeskočit k navigaci »

Rozhledna Hard v Sokolově

Rozhledna Hard v Sokolově - stav v roce 2014
Historie památky:

Původní vyhlídkový gloriet, nazývaný Prašná věž, byl postaven koncem 19. století městským Okrašlovacím spolkem na oblíbeném vyhlídkovém bodě v místech bývalého popraviště nad tehdejší střelnicí a městským hřbitovem na mírném návrší Hard (461 m n. m.) jihozápadně nad historickým centrem města Sokolov. Na počátku 20. století byl již však gloriet značně zchátralý a nepřístupný, jeho okolí postupně přerůstaly vzrostlé stromy.

V březnu roku 1907 se proto na svém výročním zasedání rozhodlo vedení spolku o výstavbě nové rozhledny na stejném místě, k níž bude vybudována schůdná cesta. Nad kamennými základy původního glorietu byla v roce 1907 vystavěna podle projektu městského stavitele Heinze zděná rozhledna s dřevěnou hrázděnou nástavbou se dvěma vyhlídkovými patry. Nižší podlaží poté sloužilo jako otevřený vyhlídkový prostor a vyšší část rozhledny jako prosklená terasa. Stavební práce na věži byly dokončeny v říjnu roku 1907. Slavnostní vysvěcení a zpřístupnění nové dominanty města poté proběhlo dne 15. dubna 1908. Dřevěná nástavba rozhledny však vlivem povětrnostních podmínek postupně zchátrala a na počátku 30. let 20. století musela být rozebrána a snesena.

V roce 1933 nechalo město Sokolov torzo rozhledny přebudovat na architektonicky řešený památník obětem 1. světové války s pamětní síní podle návrhu sokolovského akademického malíře a sochaře Toni Schöneckera a švýcarského architekta Heinricha Scherrera po vzoru chebského památníku v kostele sv. Kláry s pamětní síní pro celou zdejší oblast. Na vrcholu původní zděné podstavy rozhledny byla tehdy instalována pět metrů vysoká plastika stojící mystické postavy oděné ve splývavé roucho, zobrazené v gestu oranta raně středověké ikonografie s roztaženýma rukama a s pohledem i dlaněmi směřujícími vzhůru. Socha, představující ducha mrtvých vojáků s pohledem obráceným k rodnému městu, byla vytepaná z dvoumilimetrového měděného plechu klempířským mistrem Josefem Habermannem. Stavební práce a montáž plastiky na vrchol památníku provedla stavební firma Hans Nase. Slavnostní odhalení a vysvěcení památníku poté proběhlo dne 6. srpna 1933.

Během druhé světové války však byla kovová plastika ducha mrtvých vojáků z vrcholu památníku snesena a roztavena pro válečné účely. Zbytek objektu byl následně proměněn ve vojenskou pozorovatelnu. Po roce 1945 však přestal být zbytek objektu udržován a postupně zcela zchátral. Již v 50. letech 20. století zbývalo z cihlové podesty původní rozhledny pouze torzo, které během 2. poloviny 20. století zcela zarostlo okolními stromy a bylo zapomenuto.

Obnova památky:

V roce 1999 přistoupilo město Sokolov k celkové rekonstrukci rozhledny. Projekt nižší repliky dřevěné nástavby věže, lišící se od původní stavby pouze v několika detailech, vypracoval podle dobových vyobrazení a dostupné dokumentace člen městského zastupitelstva stavební projektant Ing. Martin Volný. Během realizace projektu byla provedena rekonstrukce spodní zděné části věže, na začátku prosince roku 2000 bylo do tělesa zděné podstavy instalováno nové ocelové schodiště a následně byla vybudována dřevěná nástavba s dvoupatrovým krytým proskleným ochozem. Stavební práce provedla společnost Jurica, a.s. Náklady na realizaci obnovy rozhledny ve výši 1,6 milionu Kč byly zaplaceny z příspěvku z programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 milion korun a zbytek částky bylo uhrazeno z rozpočtu města Sokolov. Slavnostní otevření dokončené rozhledny a její předání veřejnosti poté proběhlo dne 26. dubna 2001 za hojné účasti několika set občanů města.

Podrobné informace o historii a popis rozhledny Hard v Sokolově

Hlasování bylo ukončeno.

Rozhledna Hard v Sokolově

Počet hlasů: 227

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz