přeskočit k navigaci »

Rohrův mlýn

Původně panský Rohrův mlýn vystavěl v letech 1685 - 1687 tesařský mistr Michael Ludwig Anton Rohrer nákladem Julia Františka Sasko-Lauenburského v údolí řeky Teplé západně od vsi Tisová (Tissau). V roce 1919 byla uvedena do provozu vodní elektrárna. Roku 1935 mlýn vyhořel a ještě téhož roku byl nově vystavěn. Elektrárna fungovala až do roku 1950, poté byla zrušena a objekt sloužil k rekreačním účelům. V roce 2003 přistoupili manželé Bartoňovi k celkové rekonstrukci bývalého mlýna. V roce 2014 byla u mlýna zprovozněna malá vodní elektrárna.

Historie objektu

Zakázku na stavbu mlýna zadal v roce 1685 tehdejší majitel toužimského panství, vévoda Julius František Sasko-Lauenburský. Stavební práce byly zahájeny dne 14. března 1685 a o dva roky později, dne 20. března 1687 byl mlýn uveden do provozu. Mlýn sloužil převážně k mletí obilí pro obyvatele vsi Tisová.

Prvním mlynářem se stal Michael Ludwig Anton Rohrer, který byl zaměstnán na dvorech markrabat z Baden-Badenu v Ostrově a Toužimi. Po přesídlení dvora do německého Rasttatu pracoval převážně na opevnění v okolí města Baden. Spolu s manželkou Marií Franziskou měl dva syny, kteří rovněž působili jako dvorní stavitelé. V historii mlýna se poté vystřídala celá řada majitelů. V roce 1919 byla v Rohrově mlýně uvedena do provozu vodní elektrárna, ze které byla elektrifikována ves Tisová jako první na Tepelsku. V roce 1935 celý mlýn vyhořel a ještě téhož roku byl nově vystavěn. Vodní elektrárna byla u mlýna provozována až do roku 1950, poté byla zrušena. V průběhu 2. poloviny 20. století poté sloužil objekt mlýna k rekreačním účelům a postupně chátral.

V létě roku 2003 zakoupili areál bývalého mlýnu manželé Alena a František Bartoňovi, kteří hned přistoupili k celkové rekonstrukci objektu na vlastní náklady. Do podzimu roku 2004 byla provedena úprava zahrady a rekonstrukce obytného prostoru v prvním patře obytného stavení k trvalému užívání. V následujících letech probíhaly další práce na rekonstrukci objektu a jeho okolí. V červnu roku 2012 bylo vydáno povolení na stavbu nové průtočné derivační malé vodní elektrárny, která využívá obnoveného mlýnského náhonu. Realizaci elektrárny provedla firma AQUAŠUMAVA s.r.o. Stavební práce byly dokončeny na podzim roku 2013 a stavba byla zkolaudována. V únoru roku 2014 byla následně vodní elektrárna uvedena do provozu.

Popis objektu

Původně barokní vodní mlýn, nově vystavěný po požáru v roce 1935. Ve středu areálu je situována mohutná hlavní budova na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou s mohutným arkýřem v průčelí. Přízemí sloužilo k provozu mlýna, v patře objektu pak byly situovány obytné prostory. Podle Soupisu vodních děl republiky Československé měl k roku 1930 mlýn dvě vodní kola s průtokem po 225 l/sec, jedno na svrchní vodu se spádem 3,8 m a jedno na spodní vodu se spádem 1,5 m. Pro daňové účely byl uveden celkový výkon mlýna 14 koní (tj. 10,3 kW).

Na západě uzavírá dvůr objekt stodoly s velkými průjezdy, krytý sedlovou střechou.

Ve východní části je situován nový objekt malé vodní elektrárny, která využívá mlýnského náhonu bývalého mlýna. Po proudu náhonu je situován objekt strojovny ze železobetonu, krytý nízkou sedlovou střechou. V přízemí strojovny je turbinové ústrojí s přímoproudou S-turbínou. Přívod vody je veden při spádu 6 metrů a průtoku 0,17-1,76 m3/sec. Produkce plně automatizované elektrárny je 437 MWh.

Hlasování bylo ukončeno.

Rohrův mlýn

Počet hlasů: 456

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz