přeskočit k navigaci »

Rodinný dům Stará Role

Tento unikátní rodinný dům, který za uplynulé dva roky vyrostl v městské části Stará Role, je zcela jedinečným projektem. Samotný objekt má jedno částečné podzemní podlaží, kde je umístěno technické zázemí a technologie bazénu a dvě nadzemní podlaží stáčející se v prostorové spirále. Celý dům zdobí zajímavé průhledy. Není obklopen zahradou, jak je u nás tradičně pojato, ale od centrální zahrady se odvíjí celý projekt prostoupený mnoha atrii a dalšími vnitřními zahradami. Každá část domu má svůj venkovní prostor, do kterého je možno vstoupit nebo alespoň na něm spočinout zrakem. Dům je koncipován jako zvedající se spirála. Vrstvení plánů, pohledy z domu na dům a ze zahrady do zahrady a komponovatelné několikanásobné průhledy jsou hlavním motivem domu. Vnitřní dispozice je zcela podřízena jasné představě investora o provozu domu. Zázemí a technické místnosti jsou umístěny v projektu ve vnějších stranách objektu. V centru domu se nacházejí místnosti s vyššími požadavky na soukromí. Tento zcela netradiční dům byl velmi náročný na provedení navržených detailů, mnohdy unikátních i v rámci České republiky. V moderně pojatém projektu se objevilo mnoho zcela nových technologií jako například požadavek absence oplechování střech, podlahy bez lišt a dilatačních spár.

Objekt je založen na základové desce, založení horní stavby je na základových pasech s podlahovou deskou přibetonovanou přes základové pasy. Obecně se jedná o stěnový konstrukční systém zděný z keramických dutinových bloků do tvaru šroubovice, s doplňujícími ocelovými sloupky. Stropy na 1. NP i 2. NP a taktéž schodiště včetně stupňů jsou provedeny z monolitické železobetonové desky. Všechny střechy jsou ploché s extenzivní a částečně intenzivní zelení. Nejvyšší části střech jsou nepochozí, pokryté kačírkem. Na střeše 2. NP jsou umístěny solární termické kolektory, které zásobují teplem celý otopný systém, ohřev bazénu i teplou užitkovou vodu.

Tvarově se jedná o velmi členitý dům. Světlá výška je převážně 2,6 m v závislosti na úrovních podlah, které jsou po jednotlivých sekcích výškově odstupňovány po 200 mm. Na úrovni +/- 0 se nachází vstup, garáž technické místnosti a kulečník. Pracovna s koupelnou, hlavní hala a bazén jsou na úrovni + 0,200, obytný prostor odskakuje na úroveň + 0,400, kuchyň s jídelnou má úroveň + 0,600, celé dětské křídlo vystoupalo na úroveň + 3,000 a pokračuje ložnice s koupelnou na úrovni + 3,400 metru. Stěžejní nosná stěna půdorysně tvoří šroubovici, koruna této stěny pozvolna stoupá z kóty + 3,430 na finální vrchol + 7,940 m.

Vnitřní dělící stěny jsou zděné z keramických cihel Porotherm, instalační přizdívky jsou provedeny z pórobetonových bloků. Vnitřní dveře jsou dřevěné se zárubní Latente se stínovou drážkou. Vnitřní prosklené stěny jsou pojaty jako hliníkové celoprosklené v těsném provedení nebo jako dělící bezrámové prosklené konstrukce. Fasádní výplně otvorů jsou z hliníkových tepelně izolačních rámů zasklené izolačním dvojsklem (v bazénové hale s trojsklem). Fasáda je vytvořena organickou omítkou zrnitosti 1 mm točené struktury. Vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů jsou z tenkovrstvé hladké sádrové omítky, v případě stěn na omítkovém jádru. Podlahová krytina je převážně řešena litou polyuretanovou stěrkou i na schodech včetně svislých podstupnic, v ložnicích jsou dřevěné lamely.

Hydroizolace spodní stavby je provedena z modifikovaných asfaltových pásů proti tlakové vodě, která zároveň slouží jako ochrana proti radonu ve středním riziku v plynotěsném provedení. Hydroizolace střech je řešena pojistnou hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů a hlavní hydroizolaci tvoří povlaková krytina z mPVC.

Prostor obývacího pokoje, kulečníku a bazénové haly v přízemí navazuje na vnější terasy, provedené ze sibiřského modřínu. Zpevněná plocha pro pojezd vozidel je vytvořena z dlažebních žulových kostek tří různých velikostí (chodník, vjezd, odstavné stání pro osobní automobil) pokládaných na sucho. Z boku domu je umístěn zahradní přístřešek tvořený jackelovou konstrukcí opláštěný Deckcasettami.

Hlasování bylo ukončeno.

Rodinný dům Stará Role

Počet hlasů: 185

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz