přeskočit k navigaci »

Rezidence TRIPLEX Karlovy Vary

Bytový dům je situován blízko křižovatky ulic Pražská a Na Vyhlídce, v proluce. Objekt je součástí kompozice tří domů v této proluce. Rezidence představuje především objekt pro trvalé bydlení. Pro potřeby rezidentů je doplněn garážovým stáním. Atraktivita bytů je kromě zajímavé polohy objektu založena na atraktivních výhledech, na příčné orientaci, na maximálním možném otevření bytů „přes roh“.

Popis objektu

Původní monoblok, pomyslná zástavba proluky byla rozdělena na tři hmoty. Krajní hmoty přiléhají ke štítovým stěnám stávajících sousedních budov. Střední hmota je otočená kolmo k uliční frontě do hloubky pozemku. Podél této hmoty běží zachovaná obslužná komunikace. Tímto vzniknul, dá se říci, „netradiční projekt“ bytového domu. Tato kompozice provzdušnila a prosvětlila parcelu, nabídla více fasády a tím i intenzivnější kontakt bytů s přirozeným prostředím. Rozdělení poskytlo také možnost pracovat s oddělenými hmotami jako s převýšenými věžemi, hlásícími se k místní stavební tradici.

Aby rozpad jednoho objektu na tři objekty byl čitelný a přesvědčivý, jsou jednotlivé části pojednány rozdílně. Krajní objekty přiléhající na štítové stěny stávajících domů jsou křehčí. Jsou komponované z desek poskládaných na sebe, vytvářejí dojem aditivní architektury s křehkými detaily oken, zábradlí a strukturované omítky. Střední část je naopak kompaktním monolitem tvarovaným sochařsky. Jeho pevná hmota vytváří podnož s uličním parterem a se zahradou, ve které jsou posazeny dvě věže. Z ulice vnímáme jeho nižší část, z dálkových pohledů vystupuje jako skalní věž.

Rozdělení na jednotlivé hmoty se osvědčilo i v typologii. Přineslo daleko více fasády pro jednotlivé byty, s možností přirozeně osvětlit a větrat sociální zázemí i kuchyně jednotlivých bytů. Řešení také nabídlo daleko více atraktivních conner pozition. Obyvatelům se tak v maximální míře nabízí radost ze slunce, vzduchu, zeleně a výhledů na jedno z nejkrásnějších lázeňských měst.

Byty

Objekt byl řešen tak, aby bylo umožněno sloučení a dělení jednotek na podlaží podle preferencí klientů. Byty na podlaží jsou vždy kombinovány větší s menším tak, aby jejich spojením vznikl byt o kategorii vyšší. Ve vyšších podlažích jsou preferovány byty větší a nadstandardní. V objektu Rezidence je vybudováno celkem 49 luxusních bytů. Z plochy bytů včetně teras a balkónů jsou 5 400 m2 a sklepní prostory jsou na ploše 700 m2. Střecha je koncipována jako rozměrná terasa. Parkovací místa o počtu 57 stání jsou vybudována ve dvou podzemních patrech.

Konstrukční řešení a materiály

Kombinace betonového skeletu vyzdívaným pláštěm (boční věže) a monolitického stěnového systému (střední věž). Systémové probarvené omítky se zateplením minerálními rohožemi.

Závěr

Práce na objektu v proluce mezi stávající zástavbou začaly v období červenec 2008 a v měsíci březen 2011 byla stavba předána investorovi k užívání. Snahou zhotovitele bylo v maximálně míře vyhovět klientským změnám, které v průběhu výstavby byly požadovány. Jedná se o moderní architekturu. Neobvyklé řešení a tvar zaujaly bulharského architekta Georgi Stanisheva natolik, že dům navrhl do prestižní architektonické evropské soutěže o cenu Mies van der Rohe Award, která je udělována nejlepším novým evropským stavbám.

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence TRIPLEX Karlovy Vary

Počet hlasů: 84

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz