přeskočit k navigaci »

Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území Tržiště - Stará louka

Předmětem stavby je revitalizace jednoho z nejvýznamnějších prostorů v lázeňské části města Karlových Varů, a to na levém břehu řeky Teplé mezi Mlýnskou kolonádou a hotelem Pupp - ulice Stará louka, Mariánská ul., Tržiště v části od Janského mostu k ulici Lázeňské a ulice Lázeňská.

Revitalizace spočívá v celkovém architektonickém vyřešení prostoru, které zahrnuje kromě kompletní rekonstrukce komunikačních ploch taktéž návrh sadových úprav (kácení a dosadbu stromů), návrh promotion plochy, vodotrysky v řece, návrh infostánků, pítek, reklamních pylonů a mobiliář, rekonstrukci veřejného a slavnostního osvětlení a návrh odvodnění komunikačních ploch.

Z hlediska dopravního je zájmové území řešeno jako pěší zóna, dlažby jsou provedeny v jedné úrovni bez zvýšených obrubníků. Výjimku tvoří úsek mezi pomníkem Nejsvětější Trojice a Janským mostem, kudy je vedena stávající obousměrná komunikace.

V části mezi Mlýnským mostem a pomníkem Nejsvětější trojice bude stávající uspořádání komunikačních ploch v podstatě zachováno. Vlastní úpravy v tomto úseku spočívali v kompletní rekonstrukci komunikačních ploch, odvodnění komunikací a v rekonstrukci veřejného a slavnostního osvětlení.

Na Staré louce vychází architektonický návrh z otevření prostoru a umožnění lázeňských aktivit. Odstraněním středového pásu zeleně vzniknul jeden široký prostor promenády s vytvořením dvou alejových řad, které budou vytvářet stín pro promenádu a pro kavárenské posezení pod kaštany.

Nově navržené travnaté plochy a některé stromy budou lemovány zvýšenými kamennými obrubami, které bude možno využít i pro posezení. Ostatní stromy budou osazeny v dlažbě bez ochranných mříží.

Součástí stavby jsou taktéž lavičky, odpadkové koše, dva infokiosky a dvě pítka - u Janského mostu a poblíž vstupu do Mariánské uličky.

Zpevnění komunikačních ploch je provedeno z kvalitní žulové dlažby - kombinace žulové deskové dlažby - tzv. Plzeňské plotny - a dlažby ze žulových kostek.

Významné jsou prvky osvětlovací - nepřímé hlavní osvětlení s odraznými deskami a doplňkové nižší osvětlení. V Lázeňské ulici a na Tržišti je osvětlení v jedné řadě, na Staré louce ve dvou řadách a to podél levé strany jízdního pruhu směrem k zástavbě a řadou nižších osvětlovacích sloupků podél promenády u nábřežní zdi. Slavnostní osvětlení je řešeno svítidly v dlažbě promenády pod každým stromem a čtyřmi svítidly tohoto typu kolem pomníku Nejsvětější trojice.

Podél Staré louky je v řece Teplé navrženo 8 skupin vodotrysků s nočním osvětlením.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území Tržiště - Stará louka

Počet hlasů: 311

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz