přeskočit k navigaci »

Revitalizace náměstí Budovatelů Sokolov

Náměstí Budovatelů v Sokolově se nachází v centru města, kde slouží jako společenské a kulturní centrum pro setkávání lidí všech generací. Jedná se o volnou plochu, využívanou ke shromažďování občanů při akcích Sokolova, zejména při Hornickém dni, dni dětí, dni sociálních služeb, mítincích a pravidelně zde také probíhají trhy. Na straně severní se nachází centrální budova náměstí – Hornický dům (1925), který je zapsanou kulturní památkou. Od náměstí jej odděluje ulice 5. května.

V bezprostředním okolí náměstí se nacházejí další významné budovy Sokolova, jako je Obchodní centrum Ural, Městský úřad Sokolov, Okresní soud, Úřad práce, základní školy a Střední integrovaná škola technická a ekonomická. Náměstím proto celodenně prochází velké množství lidí. Nemají zde však motivaci k zastavení, náměstí ožívá spíše ve výjimečných chvílích při konání společenských a kulturních akcích.

Náměstí Budovatelů má lidový název Nové náměstí. Podoba náměstí je však zastaralá, neodpovídá současným požadavkům moderní doby. Náměstí bylo dokončeno v roce 1964 a od té doby zde nedošlo téměř k žádným zásahům. Byly zde prováděny pouze udržovací práce a opravy, proto se náměstí a jeho vybavení (povrchy, zeleň, mobiliář, parkovací místa) nachází v neutěšeném stavu, který se rozhodlo město Sokolov změnit. Přihlásilo proto svůj záměr do veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže „Cena Petra Parléře 2013“. Zpracovat záměr Sokolova si vybrali 2 mladí architekti – Ing. arch. Martin Rosa a Ing. arch. Kamil Mrva. Odborná hodnotitelská rada složená z uznávaných architektů vybrala zpracovanou studii „Sokolov - revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května“ jednomyslně za vítěze soutěže. Za celkovou kvalitu získala studie Cenu Petra Parléře.

Návrh úprav náměstí Budovatelů vyznívá čistě a jednoduše. Využívá základní výrazové prostředky vycházející z původní kompozice prostoru náměstí. Z původního čtvercového rastru dlažby vychází veškerá geometrie prostoru. Rozšířením chodníků a úpravou komunikací a potřebných parkovacích míst získávají chodci na náměstí lepší podmínky pro každodenní užívání prostoru. Odstranění parkování a průjezdu před Hornickým domem v čele náměstí a rozšíření vstupního schodiště pomáhá zdůraznit pozici dominantní stavby z 20. let a zároveň přirozeně vytváří stupňovité hlediště i scénu pro slavnostní i všední chvíle. Nové stromy zjemňují velkoryse dimenzovaný prostor a společně s novostavbou objektu v jižní hraně náměstí vytvářejí příležitosti pro zastavení a odpočinek.

V Sokolově proběhla výstava zpracované studie a následně i anketa pro občany na webových stránkách města. Ta se setkala s velice příznivým ohlasem odborné i laické veřejnosti. Veřejnost nyní volá po provedení realizace studie a přenesení myšlenky do skutečného reálu.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace náměstí Budovatelů Sokolov

Počet hlasů: 760

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz