přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce zámku Lužec

Stavba zámečku Lužec je situována na pozemku č. 26 katastrálního území Lužec u Nejdku. Pozemek je terasovitě svažitý jihovýchodním směrem. V severní přední části u vjezdu na pozemek je terén v mírném zářezu rovinatý. Vjezd do areálu je proveden stylizovanými stěnami z pískovcových kvádrů. V jedné stěně je umístěna branka pro pěší. Jádro stavby tvoří vlastní zámeček, pocházející z roku 1919, jehož suterén byl okolo roku 2003 prohlouben, izolován a provedena venkovní drenážní kanalizace.

Důležitou okolností, která se projevila v koncepci řešení, byl zchátralý stav obou křídel zámečku a objemové možnosti dalšího využití. Z tohoto důvodu bylo možné využít pouze původní jádro zámečku a pro dispozici nového využití obě křídla zbourat a v původní poloze s drobným rozšířením či větším zmenšení vybudovat křídla nová. Tvarově zajímavý původní zámeček bylo možné využít pro novou koncepci, i když většina konstrukcí stropů a střechy je nová. Koncepce hotelového objektu vychází z původního osového nástupu do objektu s navazujícími salonky. Tento nástup ze severního příjezdového prostoru je zachován a naopak zdůrazněn nově představenou vstupní věží, jež obsahuje hlavní vertikální komunikace – výtah pro bezbariérový přístup do každého podlaží a schodiště.

Záměrem investora je totiž výrazově použít prvky historické architektury zejména gotického stylu, navozující dojem původního gotického hradu s pozdější přestavbou na pohodlnější lovecký zámeček. Výsledný hmotový výraz, použitá tvarosloví oblouků, oken, stěn s pilíři a vnějším opěrným systémem, věže, tvary střech je tak reminiscencí na toto středověké období. Materiálově se v převážné míře střídá kámen (obklad) s omítkou, dřevěnými prvky zábradlí, arkýřů a sloupoví věží, případně imitací hrázdění. Okna jsou členěná příčlemi na malé tabulky, s ostěním hladkým. Střechy jsou plechové černé, s členěním napodobující měřítkem břidlici, s prolomenými jednoduchými vikýři (obdélníkové nebo trojúhelníkové).

Dispozičně je po podlažích a v jednotlivých křídlech zámeček navržen po logických provozních celcích. V 2. PP, které se nachází jen pod jižním křídlem, a to jen částečně, jsou umístěny strojovna vzduchotechniky pro větrání bazénu a konferenčního sálu a strojovna bazénové technologie. Suterén je přístupný ze schodiště jižní věže.

V severním křídle 1. PP je v návaznosti na kuchyňské zázemí (sklady, přípravny, šatny personálu a personální jídelna a pec tandir) umístěna krčma s výčepem, přístupná zejména zvenčí komplexu nebo po bočním schodišti z úrovně ubytovacích podlaží. V suterénu středního křídla (původní jádro zámečku) jsou umístěny hlavně technické prostory, důležité pro obsluhu celého komplexu. Místnost údržby, prádelna a strojovna vzduchotechniky se zařízeními pro větrání krčmy v 1. PP a restaurace, kuchyně a obou salonků v 1. NP. Pod terasou 1. NP směrem do zahrady je umístěna kotelna, příprava TUV a domovní vodárna a hlavní rozvodna elektrické energie pro celý objekt. V navazujícím jižním křídle je umístěn balneo provoz, obsahující vlastní koupele balneo (perličková koupel, CO2 koupel, podvodní masáž, bylinné koupele a hydrokolonterapii), rehabilitační část (lymfodrenáž, suchá CO2 koupel, inhalace, oxygenterapie), fyzioterapii (elektroléčba, magnetoterapie, laser) a peloidy (zábaly parafinové, slatinné a parafango). Dále jsou zde umístěny místnosti pro lékaře a sestru a šatny s navazujícím bazénem se saunovým celkem (potírna, sprchy, WC, hammam, římská parní lázeň) a vířivkou. V podzemním podlaží je rovněž umístěn kuler pro popíjení dovážené minerální vody. Bazénová hala vystupuje hmotově mimo hlavní objem jižního křídla jižním směrem a má vlastní terasu směrem do zahrad.

V 1. NP navazuje ve středním křídle na hlavní vstupní osu recepční hala, odkud jsou přístupné boční chodby do severního a jižního křídla, hlavní hygienické zázemí pro boční salonky a restauraci, umístěnou v severním křídle. Boční salonek Karla IV. s barem navazuje na kuchyňský provoz v severním křídle s varnou a zázemím (mytí stolního a kuchyňského nádobí, příruční sklady a vertikální propojení se zázemím v 1. PP kuchyňským schodištěm a nákladními výtahy pro dopravu čistého a špinavého materiálu a jídel). Chodba pokračující do jižního křídla spojuje část balneo wellnesss s kosmetikou, masážemi a malou tělocvičnou pro program fitness a rehabilitačního cvičení. Tato část balneo je také propojena jižní schodišťovou věží se suterénní částí balnea, zejména bazénem a kulerem. Závěr jižního křídla tvoří jeden byt kategorie 2 + KK pro řídící personál hotelu, místnosti pro terapie a konferenční sál.

2. NP je celé určeno pro ubytovací pokoje kategorie **** (25 dvoulůžkových pokojů). Pokoj je vždy tvořen předsíňkou, koupelnou s WC a vlastním pokojem. Apartmány budou atypicky zařízeny historickým nábytkem a pokud možno vybaveny krbem. Pokoje Lux a Standard se liší vybavením a umístěním ke světovým stranám. Část pokojů, umístěných nad restaurací není z důvodů větší světlé výšky restaurační haly bezbariérově přístupná. Ve střední části vstupní věže je umístěna šatna a denní místnost pokojských.

3. NP je již částečně řešeno jako podkroví a jsou zde umístěny pokoje pro ubytování hostů (16 dvoulůžkových pokojů) a v místě nad zvýšeným prostorem restaurace po vyrovnávacím schodišti přístupné ubytování personálu (6 dvoulůžkových pokojů) se společným hygienickým zázemím, děleným na muže a ženy. Všechny pokoje jsou prosvětleny a větrány vikýři. Ve věži je pak umístěna kancelář provozního.

4. NP je řešeno jako podkroví, v křídle A je umístěna kancelář ředitele se sekretariátem a hygienickým zázemím, šatna personálu a 4 pokoje. V křídle B je umístěna rozvodna slaboproudých rozvodů, kancelář hotelu a 6 pokojů.

Dokumentace stavby »

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce zámku Lužec

Počet hlasů: 133

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz