přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce ulic Vítězná, Drahomířino a Mattoniho nábřeží

Popis stavby

Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží v délce 695 m.

Stávající komunikace je vzhledem k špatnému podloží podélně i příčně zdeformovaná. V rámci rekonstrukce je navržená nová konstrukce vozovky včetně půlmetrové sanace podloží. Toto opatření by mělo zabránit tvorbě deformací vozovky.

Součástí rekonstrukce stávající komunikace je oprava chodníků, vjezdů a parkovacích stání. Před Drahovickým mostem budou podél zástavby zachována podélná stání. V úseku za Drahovickým mostem ve směru na Prahu je vpravo v místě panelové bytové zástavby navrženo šikmé parkovací stání.

V rámci rekonstrukce bude v nezbytném rozsahu provedena nová dešťová kanalizace, do které bude odvodněna celá komunikace. Do kanalizace rovněž budou napojeny dešťové svody z přilehlé zástavby.

Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení.

Nová komunikace bude respektovat stávající výškové i směrové poměry. Hlavním faktorem ovlivňujícím výškové uspořádání je Drahovický most, který má založeny pravobřežní opěry v těsné blízkosti povrchu stávající komunikace.

Úprava začíná napojením na již zrekonstruovaný úsek ulice Vítězné, těsně za křižovatkou ulic Vítězná a Drahomířino nábřeží a končí za křižovatkou ulic Drahomířino nábřeží a Prašná.

V celém úseku se nachází jedna křižovatka, a to s ulicí Prašná.

Stávající šířka komunikace byla zredukována na 6,5 m mezi obrubami a to 2 x 3 m + 2 x 0,25 m.

V místě stávajícího přechodu pro chodce u Drahovického mostu bude vložen střední dělící ostrůvek šířky 2 m, který rozdělí vozovku pro bezpečnější přecházení komunikace.

V celém úseku úpravy je navržen po levé straně ve směru od centra na Prahu společný pás pro cyklisty a chodce. Společný pás je navržen v šířce 2 m, z důvodu stísněných podmínek je před Drahovickým mostem ve směru k řece Ohři navržena gabionová zeď délky 80 metrů.

Mezi chodníkem a korytem řeky Ohře bude v celém úseku osazeno trojmadlové zábradlí, které vzhledem k provozu cyklistů bude mít výšku 1,3 m.

Navrhovaná šířka chodníků byla min. 2,25 m (ve výjimečných případech je jejich šířka menší minimálně však 1,5 m).

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce ulic Vítězná, Drahomířino a Mattoniho nábřeží

Počet hlasů: 33

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz