přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce parků centrální části Mariánských Lázní - část II.A

Projekt „Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A“ je samostatný projekt, resp. ucelená část původního rozsáhlejšího projektu „Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně“. Obsahem komplexního projektu je rozsáhlá rekonstrukce parků v oblasti komunikací, osvětlení, mobiliáře, umělecké výzdoby, nového pavilonu a květinových záhonů, to vše v hodnotě přesahující 70 mil. Kč.

Projekt „Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A“ je tedy již třetí etapou a navazuje na již hotové realizace. První byl dokončen projekt „Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně, – Labutí jezírko“ v severozápadní částí Skalníkových sadů v oblasti Jugoslávské ulice a Hlavní třídy, kde došlo k revitalizaci Labutího jezírka včetně okolí v rozsahu 7 200 m2 a výsledkem byly obnovené vegetační prvky a 3 000 m2 trávníkové plochy (projekt byl ohodnocen jako nejlepší stavba Karlovarského kraje na výstavě ForArch Karlovy Vary 2008 čestným uznáním). Následující etapa nazvaná „Rekonstrukce okolí Amerického památníku v Mariánských Lázních“ byla dokončena na jaře 2011 a znamenala přípravu středové části Masarykovy ulice pro realizaci představovaného projektu.

Projekt „Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A“, realizovaný na ploše cca 11 tis. m2, spočíval v úpravách zpevněných a travnatých ploch v jejich původních hranicích a rozsahu. Stávající stezky a plochy, většinou s živičným krytem ve velmi špatném technickém stavu, byly nahrazeny stezkami s krytem z kamenné mozaiky, u větších pravidelných ploch kombinované s pravoúhlými kamennými deskami. Plochy v křížení hlavních tras byly navrženy s krytem z nepravidelných kamenných desek. U části stezek byl zachován, nebo projektován tradiční hlinitopísčitý kryt.

Dále byly provedeny poměrně rozsáhlé sadové úpravy (položení travních koberců, vysazení vzrostlých okrasných stromů a trvalek). v rámci sadových úprav byl také osazen parkový mobiliář - lavičky, odpadkové koše. Po místech k sezení je v lázeňském městě stále vysoká poptávka a současné moderní řešení tento požadavek v srdci města uspokojí a navíc dispozice nabízí nekonvenční uspořádání.

Projekt byl oproti původnímu záměru rozšířen o rekonstrukci a protažení balustrády z umělého kamene nad potokem a v této souvislosti se podařilo přivést vývěr Balbínova pramene v těsné blízkosti balustrády do kamenného pítka. Tím vznikl zajímavý architektonický prvek a možnost osvěžení pro návštěvníky parku. V budoucnu bude doplněn stylovým altánem.

Na rekonstrukci je podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce parků centrální části Mariánských Lázní - část II.A

Počet hlasů: 181

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz