přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Stavba řeší kompletní rekonstrukci nábřeží od ulice Prašné po odbočku na Vítěznou před prodejnou Lidl. Tím navazuje na již zrekonstruovanou část ulice Vítězné na Čertově ostrově a okružní křižovatku nad řekou Teplou.

Předmětem rekonstrukce byla změna původního stavebního řešení z doby, kdy tato komunikace sloužila jako průtah městem. Nové šířkové uspořádání ulice řeší oddělení chodníků a stezky od vlastní silniční komunikace. V celé délce byla podél řeky vybudována nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty, podél domů vznikl chodník a parkovací místu pro místní obyvatele. V celé délce byla také vybudována nová dešťová kanalizace.

Vzhledem k původnímu stavu komunikace byla provedena kompletní rekonstrukce vč. nových konstrukčních vrstev a podloží. V rámci nového šířkového uspořádání byla vybudována také opěrná zeď a zpevněn svah k řece Ohři. Veškeré obrubníky a parkovací místa jsou provedeny z kamene, rozšíření parkovacích míst chodníku do původních trávníků je zajištěno palisádami. V místě přechodu na Drahovický most vznikl středový ostrůvek pro bezpečnější pohyb chodců.

Celkově má dojít v důsledku provedených stavebních úprav ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i řidičů. Nově vybudovaná smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél řeky umožňuje nové propojení chodníků od Čertova ostrova k Drahovickému mostu a napojení na cyklostezku podél Ohře na protějším břehu. V oblasti křižovatky s Prašnou i Vítěznou byla vozovka rozšířena o odbočovací pruh pro bezpečnější průjezd vozidel. V místech křižovatek bylo doplněno a opraveno zábradlí tak, aby byli chodci směrováni k přechodům a nedocházelo k jejich živelnému pohybu ve vozovce. Celá stavba vznikla za pouhých 6 měsíců a to se zahájením v lednu a dokončením v červnu 2012. Navíc byla z důvodu zachování provozu a parkování vybudována na dvě etapy, takže kompletní jedna etapa musela být dokončena za 3 měsíce.

Technické parametry:

  • Délka úpravy 700 m
  • Plocha vozovek 5 000 m2
  • Plocha chodníků a stezek 3 500 m2
  • Plocha parkovacích stání 1 650 m2

Stavební objekty:

  • rekonstrukce ulice
  • kanalizace dešťová
  • dopravní opatření

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce Mattoniho a Drahomířino nábřeží

Počet hlasů: 70

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz