přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Aši

Charakteristika stavby

Předmětem realizace stavby bylo vytvořit důstojné místo setkávání, které městu doposud chybělo. Zvolené provedení centrálních zpevněných ploch a chodníků z kamenné dlažby bylo nejvhodnějším řešením z hlediska účelnosti a rovněž ve vazbě k historii města, které bylo v dřívějších dobách dlážděno především kamenem. Chodníky jsou zvýrazněny žlutými pruhy naznačujícími paprsky slunce. Ostatní přiléhající komunikace jsou zhotoveny s dlážděným povrchem z velkých kamenných kostek, dotčené chodníky jsou provedeny v kamenné i betonové dlažbě. Součástí stavby byli rovněž vyvolané přeložky inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, veřejné osvětlení.

Hlavní rozsah prací

Stavba zahrnuje celkem 18 stavebních objektů, 3 objekty odvodnění a vodovodu, 4 objekty elektro sítí a přeložek, 2 objekty rozvodů plynu, objekt sadových úprav a fontánu.

  • Rozsah dlážděných ploch z žulových kostek: 850 m2
  • Rozsah dlážděných ploch z betonové dlažby: 2 500 m2
  • Rozsah ploch s živičným povrchem: 1 500 m2
  • Plocha sadových úprav: 3 000 m2
  • Výsadba stromů: 50 ks

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Aši

Počet hlasů: 112

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz