přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce domu Villa Moser

Objekt ležící v lázeňské zóně v katastrálním území Karlovy Vary v Libušině ulici. Dům je součástí městské památkové zóny a byl postaven v roce 1891 podle projektové dokumentace firmy Příhoda a Němeček pod názvem ,,Villa Moser“. Rekonstrukce byla zpracována firmou STP, k.s. projektové a inženýrské práce, pod vedením Ing. arch. Alexandra Mikoláše.

Uvnitř objektu je provedena kompletní rekonstrukce jednotlivých podlaží včetně nové elektroinstalace, rozvodů vody a topení, obnovena sádrová štuková výzdoba stropů a stěn.

V zimní zahradě byla doplněna původní keramická šestihranná dlažba, doplněny původní dřevěné parkety a repasována dveřní křídla. Z půdy v 5.NP byl vytvořen plnohodnotný bytový prostor s reprezentativním oboustranným krbem a vybaven dřevěným nábytkem z masivu včetně výhledové galerie.

Byla opravena fasáda s doplněním plošných fasádních prvků, chybějících detailů plastické výzdoby. Provedená rekonstrukce zimní zahrady, která svým vzhledem neodpovídala, kvůli nevhodné rekonstrukci v minulých letech, architektonickému pojetí stavby a působila rušivým dojmem vzhledem k historickému celku. Architektem byla navržena úplně nová zimní zahrada, která z hlediska architektonické koncepce byla v souladu s historizujícím pojetím stavby. Dále byla provedena oprava a rekonstrukce dvorní terasy. Navržená koncepce se opírala o návrh terasy s venkovním schodištěm z roku 1981 vypracovaný Hansem Traxlerem. Tato otevřená dřevostavba byla v 70. letech 20. století odstraněna a nahrazena stavbou uzavřené terasy a bez možnosti přístupu ze zahrady. Takto uzavřená zimní zahrada přilehlá k hlavní budově působila rušivým dojmem a po technické stránce byl její stav nevyhovující. Byla proto odstraněna a nahrazena replikou původní terasy.

Dále byly provedeny úpravy komunikací, chodníků, opěrných zdí a zahradnické úpravy. Při rekonstrukci příjezdové cesty bylo objeveno staré sklepení již neexistujícího objektu. Sklepení bylo opraveno a vybudoval se vinný sklípek.

Poslední stavbou na okraji pozemku bylo vybudování skladu nářadí a garáže ve stejném charakteru, jako má vlastní objekt.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce domu Villa Moser

Počet hlasů: 125

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz