přeskočit k navigaci »

Quisisana Palace

Popis stavby

Rekonstrukce a přístavba objektu zahrnovala především obnovu domu Quisisana - kulturní nemovité památky – historického sídla významných karlovarských občanů Antona a Marie Puppových a jeho úpravu na hotel. Dům Quisisana byl postaven v roce 1887-88 doposud přesně neurčeným architektem z vídeňského prostředí. Jedná se zcela o výjimečnou a ojedinělou stavbu s originálně řešenou fasádou s loggiemi.

V první polovině 20. století dům sloužil jako lázeňský penzion, po roce 1945 jako bytový dům. V tomto období byla zcela zanedbána údržba objektu a nutné opravy, což se výrazně podepsalo na stavu objektu. V roce 2002 byl dům po průzkumu shledán v havarijním stavu, byl zamořen dřevomorkou a měl částečně propadlé stropy. Dům byl s ohledem na bezpečnost nájemníků vystěhován.

V interiéru se naštěstí zachovala řada umělecko-řemeslných prvků, které byly rekonstruovány a obnoveny.

Vlastní stavební činnost zahrnovala komplexní a rozsáhlou rekonstrukci domu, adaptaci objektu novým provozním potřebám, přístavbu ve dvoře na výšku celé stavby, vestavbu a úpravu krovu, vestavbu výtahu, přístavbu ve světlících, hloubkovou sanaci opěrné zdi za domem, zpevněné plochy a napojení domu na technickou infrastrukturu. Velmi náročným technologickým problémem bylo odstranění dřevomorky ze všech konstrukcí domu (výměna stropní konstrukce, krovu a ostatních dřevěných prvků, vyčištění spár zdiva a následná sanace). V rámci rekonstrukce objektu byly použity postupy a technologie prací v souladu s potřebami památkově chráněného objektu a zároveň hi-tech technika v rozvodech elektro, slaboproudu, klimatizace, regulace a ostatních technologických rozvodech.

Stupeň památkové obnovy objektu byl diferencovaně řešen takto:

  • Prostory s největší hodnotou – obytné místnosti 1.–4. NP orientované do ulice, schodiště z 1. do 4. NP byly komplexně zrestaurovány.
  • Prostory s relativní hodnotou - hala, chodby, obytné místnosti do dvora, podkroví byly rovněž zrestaurovány a doplněny o chybějící prvky.
  • Zdevastované prostory bez památkové hodnoty – dvorní přístavek, dvůr - byly obnoveny v podobě původního stylu domu.
  • Zachovalé prostory bez památkové hodnoty - půda, sklep byly novodobě upraveny.

Po stavebních úpravách se v objektu nachází:

  • Hotel v ***** standardu, celkem 19 pokojů, z toho 11 apartmánů.
  • V 1. NP je umístěna restaurace, salonek a kuchyň.
  • Ve 2. NP se nachází SPA úsek s dvěma SPA suites, soft packem a saunou.
  • V 6. NP bylo zřízeno víceúčelové pracoviště pro léčebnou kosmetiku.

Všechny obytné a pobytové prostory v domě jsou klimatizovány.

Vybavení interiérů nábytkem, textiliemi a osvětlovacími tělesy bylo provedeno v souladu s historizujícím pojetím stavby.

Hlasování bylo ukončeno.

Quisisana Palace

Počet hlasů: 145

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz