přeskočit k navigaci »

Průtah silnice II/213, Skalná

Charakteristika stavby

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího průtahu silnice II/213 v obci Skalná o celkové délce cca 1 km a napojení místních komunikací na tento průtah. Bylo nutné provést demolici dvou mostních objektů a na jejich místo postavit mosty nové včetně úpravy koryta potoka. Dále se vybudovaly dvě okružní křižovatky. Podél komunikace byly provedeny dlážděné chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení a výsadba městské zeleně v parku.

Hlavním důvodem rekonstrukce bylo zklidnění dopravy a to především pomocí středových ostrůvků, okružní křižovatky a zúžením vozovky, tím došlo k zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty.

Hlavní rozsah prací

Stavba byla členěna do celkem 46 objektů, z toho 2 objekty demolic mostů, 10 objektů komunikací, 6 mostních objektů, 7 objektů odvodnění, 14 objektů elektro sítí a přeložek, 3 objekty rozvodů vody, plynu a tepla, 4 objekty vegetačních úprav.

Plocha vozovek: 12 425 m2
Plocha parkovacích stání: 1 100 m2
Plocha chodníků: 7 775 m2
Plocha sadových úprav: 27 230 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Průtah silnice II/213, Skalná

Počet hlasů: 42

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz