přeskočit k navigaci »

Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Realizace stavby se týká revitalizace areálu střední školy z roku 1967 a výstavby nové betonové monolitické sedmipodlažní budovy. ISŠTE Sokolov vyučuje předměty zejména technického zaměření, a tak i tato budova je vystavěna v tomto duchu. Škola se svým revitalizovaným areálem se tak stává přirozenou a klíčovou součástí revitalizovaného regionu, hledajícího svoji novou cestu po mnoha desetiletích těžby uhlí.

Architektonický záměr vychází z konceptu voronoi diagramu přeneseného do voronoi buněk, které tvoří základní schéma konstrukce prvků a zobrazení myšlenky matematizované, striktně koncepční architektury (Georgij Fedosjevič Voronoj; 1868 - 1908).

 • Vstup: Množina P={p1,p2,…pn} bodů v R2
 • Výstup funkce f: R2 → P, která každému bodu x z R2 přiřadí nejbližší bod p z P
 • Množinu všech bodů x, pro které f (x) = pi, nazýváme Voronoiovou buňkou bodu pi

Dostavbou a modernizací stávajícího areálu se změní i dispozice přístupů do školy, a to otočením areálu k městu. Jedná se o stavbu zásadní a jedinečnou pro místy nesourodou architekturu města, které svou historií i současností bylo vždy propojeno s technikou.

Technické parametry budovy

 • výška budovy – 27 m
 • tonáž budovy – 21 000 tun
 • půdorysná plocha budovy – 1 750 m2
 • počet pater budovy – 9 pater (7 užitných)
 • obestavěný prostor budovy – 47 000 m3
 • betonový objem budovy (včetně podkladních betonů) – 5 500 m3
 • počet světel v budově - 2554 ks
 • délka kabeláže v budově – 51 km

Sociální parametry budovy

Areál se nachází ve středu města a rozléhá se na nábřeží Lobezkého potoka při soutoku s řekou Ohří. Areál školy je uzavřený ve vizuálně sourodou zástavbu pěti budov a působí nově jako komplex vizuálně sladěných budov s jednoznačným členěním a funkčností. Nová školní budova bude sloužit výhradně výuce všeobecně vzdělávacích předmětů. Záměrem architekta Kouckého bylo vytvořit společné prostory pro komunikaci mezi studenty, jako základ moderního vzdělávacího systému. Stavba zaujme specifickým konstrukčním řešením průchodů a otvorů v jednotlivých podlažích i světlem oživujícím společné prostory ve dvou urbanistických úrovních. Toto nové řešené prostoru je nastaveno také na toaletách, které jsou řešeny citlivě a v souladu s potřebami chlapců i dívek. Prostory pro vzájemnou komunikaci a setkávání studentů jsou transparentní rovněž v šatnách, bufetu a zahradě.

Reprezentativní nová budova zasahuje odvážně i do současných a stávajících prostor, které harmonicky doplňuje. Navazuje na komunikace, které obohacuje zásahem voronoiových obrazců, jež vybízejí k návštěvě areálu. Zeleň je odvážnou konstantou školních prostor, která vdechuje budově svěžest a zodpovědnost.

Barevně harmonizovaný prostor citlivě pracuje s pocity a světovými stranami. Severní místnosti jsou „zahřívány“ červenými prvky, jižní jsou „chlazeny“ modrým interiérovým řešením. Šatny nesou znak optimistické žluté, nová tělocvična je oranžová. Červený bufet a černobílá knihovna jsou jedinečným řešením architektonického záměru. Objekt vtiskl své barvy i do návrhu nového logotypu školy a koncepčního záměru prezentace, která harmonizuje stavbu s jejím životem.

Stavba s jedinečným architektonickým zpracováním se stává dalším klíčovým hráčem v oboru architektury v regionu, která vyzývá k revizi vztahů, prostor, řešení a modernizaci výrobní i vzdělávací infrastruktury.

Rozvoj bude zejména závislý na dalších investicích do propagace, organizace a provozu školy. Budova je výzvou pro další užívání, rozvoj a práci s prostředím a okolím.

Hlasování bylo ukončeno.

Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Počet hlasů: 191

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz