přeskočit k navigaci »

Projekt Lubricon - dostavba výrobní haly

Montážní závod firmy Lincoln se nachází na JZ okraji obce Chodov. Firma se zabývá výrobou centrálních mazacích systémů. Stávající i nové objekty slouží jako skladové, montážní a administrativní prostory. Kromě toho je tu nová kantýna a návštěvnické centrum.

Přístavbou přibylo k již existujícím 7 580 m2 dalších 8 042 m2. Tato plocha se skládá z 1 137 m2 skladových prostor, 4 732 m2 montážních prostor, 708 m2 pro kanceláře a ze suterénu o ploše 1 465 m2.

Nosnou konstrukcí budovy je prefabrikovaný betonový skelet opláštěný lehkými skládanými panely na fasádách i na střeše. Na fasádách staré i nové budovy jsou předvěšené pohledové panely. Vhodným výběrem funkčního uspořádání je i koncepce denního osvětlení, které nezpůsobuje problémy s oslněním. Díky tepelně odrazné fólii střechy, lamelovému venkovnímu stínění a světelné propustnosti oken se minimalizovaly spotřeby tepla a chladu.

Vytápění výrobní části budovy je založeno na nízkoteplotních sálavých systémech, v ostatních prostorech jsou otopná tělesa nebo podlahové vytápění. Vysokou účinnost výroby tepla zajišťuje kombinace nízkoteplotních systémů s kondenzačními plynovými kotli. Kromě toho se také využívá odpadní teplo z kompresorů pro nepřímo ohřívaný zásobník na přípravu teplé vody. Potřeba teplé vody je snížena účinnými výtokovými armaturami a centrálním nastavením teplot ve sprchách, sprchy i baterie mají tlačítkové časovače. Úspory pitné vody je dosahováno pomocí zadržování dešťové vody v podzemní nádrži o objemu 700 m3, odkud je voda přečerpávána do vnitřních prostor, kde slouží ke splachování WC a pro zavlažování zeleně.

Chlazení je v budově instalováno pouze v administrativní části a v některých technologických místnostech. Byl zvolen standartní systém centrálního výrobníku chladu a vzduchem chlazené kondenzátory. Předávací systém je na bázi fancoilů. Nucené větrání bylo navrženo pro všechny prostory včetně výrobních a dílenských provozů. Přísun čerstvého vzduchu se reguluje podle aktuální koncentrace CO2 v interiéru. Značná část provozních nákladů je snížena díky instalaci jedněch z nejúčinnějších vzduchotechnických jednotek z hlediska účinnosti rekuperace a ventilátorů. Větrací jednotky mají skoro poloviční příkonové parametry proti běžným typům.

Skoro ve všech nových prostorech je instalováno LED osvětlení, které se plynule seřizuje podle intenzity světla v interiéru nebo podle přítomnosti osob.

Součástí certifikace LEED je i závazek na průběžnou optimalizaci provozu. Ta je zajišťována s pomocí sofistikovaného systému měření a regulace. Vytápění, teplá voda, větrání, chlazení, osvětlení, to vše je integrováno komutativně do systému stejně jako docházkový a zabezpečovací systém. Budova tak může operovat s útlumovými režimy a informace propojovat.

V porovnání s referenčním objektem, který odpovídá běžnému standartu, bylo dosaženo úspory 48 % provozních nákladů. Největšího snížení se dosáhlo díky systému osvětlení s nízkým příkonem a automatickou regulací. Další úspory zajistil systém vytápění snížením tepelné ztráty větráním.

Primární motivací investora byla kvalitní budova pro zaměstnance. Proto byly pro výstavbu použity nízko emisní materiály, nezpůsobující rakovinu. V souladu s firemním standardem SKF aspirovala stavba na certifikaci LEED Gold. Dostavba výrobního závodu SKF v Chodově získala nejvyšší ocenění LEED Platinum. Tak vysoké hodnocení doposud nemá žádná výrobní budova ve střední a východní Evropě.

Hlasování bylo ukončeno.

Projekt Lubricon - dostavba výrobní haly

Počet hlasů: 166

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz