přeskočit k navigaci »

Přístavba lázeňského hotelu Harvey

Nový objekt bude sloužit jako dependance stávajícího lázeňského hotelu Harvey – jeho ubytovací kapacitu rozšíří o 33 dvoulůžkových pokojů. Dependance bude mít čistě ubytovací funkci, všemi ostatními hotelovými provozy bude závislá na hlavní budově (restaurace, recepce, balneo).

V souvislosti s umístěním přístavby do dvorní části objektu došlo také k úpravám stávajícího parkoviště na pozemku stavebníka a byly realizovány nové sadové úpravy podél ulice Dr.Šimka.

Kapacity

  • Zastavěná plocha: 535,5 m2
  • Obestavěný prostor: 7144,5 m3
  • Kapacita (počet pokojů): 33
  • Hrubá podlažní plocha: 1559,7 m2
  • Užitná plocha: 1235,7 m2
  • (z toho) hotelové pokoje: 891 m2
  • komunikační prostory: 240,3 m2
  • technické a provozní zázemí: 104,3 m2
  • Celková plocha balkonů a teras: 182,7 m2

Urbanistické řešení

Vychází z nejvhodnější provozní návaznosti dependance na hlavní budovu. Objekt je situován k severovýchodnímu rohu dvora a orientován souběžně s ulicí Dr. Šimka. Se stávající budovou tak vytváří tvar "L", který uzavírá uliční frontu a odděluje parkoviště ve dvoře od ulice.

Přístavba má celkem 3 užitná podlaží, každé s 11 stejně velkými hotelovými pokoji. S hlavní budovou je propojena spojovacím krčkem na úrovni 1.np, další vstup (bezbariérový) je na úrovni terénu. Přízemí objektu je z velké části tvořené volnou plochou parkoviště, která je částečně uzavřená soklovými zdmi. Nepravidelně rozmístěné otvory ve zdech zajistí provětrání a přísun denního světla na parkoviště. V přízemí objektu jsou rovněž situovány místnosti technologického vybavení objektu.

Proporční, hmotové i materiálové řešení přístavby je zcela autentické – odpovídá současným funkčním a estetickým požadavkům. Nesnaží se napodobovat historické tvarosloví ani dekor a nechává tak vyniknout jedinečný styl historické budovy – tím je vyjádřena i provozní podřízenost dependance hlavní budově hotelu.

Architektonický výraz

Přístavby reaguje na historickou budovu lázeňského hotelu Harvey, která byla postavena v roce 1918. Budova Harvey je velmi výrazná výškou, neoklasicistním členěním fasád (rizality, pilastry, široké římsy, výrazná balkonová zábradlí, různé tvary oken) a zejména mohutnou mansardovou střechou s černou krytinou z plechových šablon.

Přístavba dependance nekonkuruje dominantnímu výrazu původní budovy Harvey. Pravoúhlá převážně horizontálně orientovaná hmota přístavby podporuje soudobý výraz budovy a přístavba je tak zřetelně odlišitelná od historické budovy. Hmota domu je, stejně jako u historické budovy, horizontálně členěna na 3 části – polozavřený sokl provedený v pohledovém betonu s popínavou zelení, hlavní třípodlažní hmotu s hotelovými pokoji. Objekt je zakončen plochou střechou, na které je pobytová terasa a malá nástavba pro sezónní bar a skrytí chladící jednotky.

Fasády přístavby mají klidný výraz bez výrazné plastické artikulace. Okna do hotelových pokojů jsou francouzská (bez parapetu) a jsou nepravidelně rozmístěna. Na uliční fasádě jsou balkony zavěšené na so-nosnících. Materiálové řešení kopíruje historickou budovu – fasády budou provedeny v kontaktním zateplovacím systému s hladkou omítkou. Hlavní plocha fasád je světle žlutá - ve stejném odstínu jako omítka původní budovy. Kolem některých oken nepravidelně rozmístěné ploché "šambrány" provedené v bílé hladké omítce. Spojovací krček a vertikální tubus se schodištěm a výtahem bude rovněž v bílé barvě, střešní nástavba bude ve světle šedém odstínu.

Čelní plochy zábradlí balkonů a zábradlí před francouzskými okny jsou navržena z perforovaného plechu s nepravidelným abstraktním vzorem. Boční stěny zábradlí balkonů a zábradlí francouzských oken budou z čirého skla.

Konstrukční řešení

Objekt je přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech 18 m x 30 m. Vzhledem ke geotechnickým a hydrogeologickým charakteristikám pozemku bylo zakládání poměrně složité – byl zvolen plošný způsob zakládání deskou z vodostavebního betonu na zpevněném podloží. Nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovými stěnami a sloupy (1.PP - 1.NP), ve 2.NP - 3.NP jsou nosné stěny vyzdívané. Stropní desky jsou železobetonové monolitické. Na schodiště a balkonové desky byly použity železobetonové prefabrikáty.

Hlasování bylo ukončeno.

Přístavba lázeňského hotelu Harvey

Počet hlasů: 87

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz