přeskočit k navigaci »

Přístavba knihovny Cheb

Knihovna je jedna z nejstarších institucí, ilustrující vyspělost civilizace při zacházení s informacemi. Ta v Chebu se nachází ve velice specifické situaci. Vybudovaná byla před sto lety donátorem ve formě secesní vily. Nachází se v bývalém fortifikačním příkopě a téměř se dotýká historických hradeb města.

Náš návrh modernizace a rozšíření provozu knihovny vychází z několika zásad:

  • Přístavba nemá konkurovat autentické historické budově, naopak ji v roli symbolu autentické knihovny posílit.
  • Úpravy knihovny by měly zachovat a posílit hradební pás jako jasnou a čitelnou konturu historického města.
  • Knihovnu je nutné morálně modernizovat, umožnit naplnit zde současné představy o fungování knihovny, zvětšit kapacitu pro přírůstky, umožnit rozvíjet doprovodný společenský a vědecký program, zpřístupnit knihovnu bezbariérově. Modernizace má posílit význam a uplatnění knihovny v běžném životě města a tím posílit i význam samotného místa.
  • Modernizace by měla využít potenciálu místa k dokomponování zeleného parkánového pásu a zapojení do celoměstského systému zeleně.
  • Modernizace by měla využít potenciálu místa k zpřístupnění dříve zbytkových intimních městských prostorů (zprůchodnění příkopu navázáním na průchod za a pod déčkem).
  • Modernizace by měla využít potenciálu místa k posílení "ringstrasse", prstence za hradebním okruhem s významnými městskými budovami, vytvoření kulturně společenského okrsku.

Návrh se tedy snaží přeorganizovat vnitřní uspořádání knihovny, její užší bezbariérovou vazbu na veřejný prostor. Novou částí se snaží ustoupit z hlavních pohledů a revitalizovat spolu s ní i hradební příkop.

Hlasování bylo ukončeno.

Přístavba knihovny Cheb

Počet hlasů: 1186

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz