přeskočit k navigaci »

Přístavba jazykového a komunikačního centra

Stavba je umístěna v místě stávajícího parkoviště na rohu Goethovy a Nerudovy ulice. Přístavba zahrnuje dvě učebny a jeden přednáškový sál s potřebným zázemím a příslušenstvím pro potřeby Gymnázia Cheb. Dále v prostorách jazykového centra v rámci výstavby bylo zřízeno planetárium, které dokáže zobrazit oblohu a vesmírné objekty viditelné pouhým okem. Má možnost zobrazit až tři tisíce hvězd, Měsíc s jeho fázemi, Slunce a mnoho dalšího. Nejbližší podobné zařízení je v současné době v Mostu nebo v Praze. Jedná se o stavbu občanského vybavení – přístavbu školy. Stavba je provedena v jedné etapě. Stavba zahrnuje rovněž úpravu dlážděných komunikací v okolí objektu a novou přípojku kanalizace z objektu přístavby.

Technické řešení

Vstup do objektu je krytým loubím z východní strany od Nerudovy ulice pod hmotou malého audiovizuálního sálu, který je vztyčen na sloupech. Za vstupem je umístěno foyer se schodištěm do patra. Z foyeru jsou přístupné WC (pro muže, ženy a osoby s tělesným postižením včetně úklidu), vyrovnávací schodiště k tělocvičnám, výtah a vstupy do velkého sálu. Velký sál má postranní prostor zázemí sálu a prostor zázemí za jevištěm. Pod stupňovitým hledištěm velkého sálu je umístěna strojovna vzduchotechniky, která je přístupná samostatným vyrovnávacím schodištěm z exteriéru. V patře na schodiště navazuje galerie. Z galerie je přístup přes chodbu s kuchyňským koutem do schodiště na střešní terasu a jazykové učebny. Z galerie je dále přístup do malého audiovizuálního sálu, šatny a výtahu. U jazykové učebny je koupelna a WC pro personál. Za výtahem je prostor strojovny výtahu, který je přístupný venkovním schodištěm.

Základy přístavby jsou plošné (základové pasy a patky) z prostého betonu s využitím tvarovek ztraceného bednění, svislé nosné konstrukce zděné z keramických tvarovek tl. 440 mm, konstrukční systém obvodový stěnový obousměrný, prostorové ztužení železobetonovým věncem.

Nosná konstrukce stropů – železobetonové panely dutinové, střecha plochá, krytina povlaková Chodníky kolem objektu jsou ze zámkové dlažby.

Objekt je vytápěn stávajícím plynovým kotlem z areálu budovy gymnázia. Rovněž přívod studené i teplé vody je z objektu gymnázia. V objektu je rozvod vzduchotechniky, jejíž část je napojena na rekuperaci.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na vodu, elektřinu a plyn je ze stávajících rozvodů v budově Gymnázia. Nová přípojka splaškové kanalizace do ulice Goethovy. Napojení na pozemní komunikaci není, přístavba je pouze napojena na přilehlý chodník. Stávající sjezd na rušené parkoviště bude upraven.

Hlasování bylo ukončeno.

Přístavba jazykového a komunikačního centra

Počet hlasů: 129

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz