přeskočit k navigaci »

PREMIUM PLAZA

Stavba PREMIUM PLAZA je situována v zastavěné části města Karlovy Vary, na mírně svažitém pozemku, který je na jihu vymezen opěrnou zdí lemující úpatí svahu Tuhnického lesa, na východě opěrnou stěnou pozemku okresního soudu, na západě obslužnou komunikací magistrátu města. Severní část pozemku je omezena chodníkem podél komunikace Moskevské ulice.

Návrh architektonického a prostorového řešení je založen na jednoduché hmotě, jejíž šířka je u průčelí orientovaného do ulice Moskevské. V zadní polovině přilehlé ke svahu Tuhnického lesa se hmota lichoběžníkově rozšiřuje a kopíruje tak tvar stavební parcely.

Celková hmota objektu vychází z půdorysného tvaru pozemku a ze stávajících sousedících objektů. První dvě podlaží jsou v exponovaných pohledech opláštěná skleněnou fasádou a tvoří tak sokl celého objektu podobně jako u historické budovy soudu bosáž na fasádě. Zbývající část fasády má okna na výšku dvou podlaží, což opět koresponduje s výškou podlaží historické budovy soudu. Poslední 7. NP je ze západní a severní strany ustoupeno a tvoří výškový přechod mezi sousedními budovami. Členění fasády objektu je řešeno pravidelným rastrem oken. Tento rastr je změněn v 6. NP. Fasáda je provedena z umělého kamene s viditelným vodorovným dělením. Jednoduchý tvar objektu je dotvářen plochými střechami, které jsou částečně pochozí.

Vzhledem k několika různým provozním funkcím v objektu (garáže, kanceláře, zákaznická oblast) bylo přistoupeno k rozdělení vstupů do objektu. Přímo z Moskevské ulice je v přední části objektu situován hlavní vchod do pobočky banky (zákaznická oblast). Východně od tohoto vstupu je umístěn vedlejší východ z objektu. Hlavní vchod, vč. vstupní haly objektu, je situován do zadní západní části směrem k budově magistrátu. Oddělení vstupů umožňuje optimální rozložení přístupů pro zaměstnance i návštěvníky polyfunkčního domu a vytvoření únikových schodišť. Vjezd do podzemních garáží se nachází na severní straně z ulice Moskevská.

Objekt oslovuje své zájemce a uživatele rozmanitými technickými prvky, jako jsou například zdvojené podlahy, koberce v kancelářích, přístupová kontrola, vnitřní protisluneční ochrana, videoostraha objektu, klimatizace apod. Komfort pro nájemníky představuje parkování přímo v objektu a též vstupní hala s recepcí.

PREMIUM PLAZA nabízí maximální fl exibilitu při plánování dispozic kanceláře a tedy efektivní využití prostoru s cílem vytvořit příjemné a reprezentativní prostředí pro zaměstnance a obchodní partnery.

Hlasování bylo ukončeno.

PREMIUM PLAZA

Počet hlasů: 536

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz