přeskočit k navigaci »

Požární zbrojnice Boží Dar

Navrhovaný objekt požární zbrojnice se nachází na pozemku v katastru města Boží Dar na jeho jihovýchodním okraji (za budovou objektu Horské služby). Přístup a příjezd k objektu je navržen z přilehlé komunikace (silnice Boží Dar - celnice). Terén v místě stavby je svažitý, tudíž bylo nutné provést rozsáhlé terénní úpravy (zářezy i výkopy).

Objekt požární zbrojnice je navržen jako jednopodlažní nepodsklepená budova nepravidelného půdorysu s valenou střechou. Po provedení hrubých terénních prací (srovnání terénu na úroveň cca 1041,0 m.n.m.) a vybudování provizorní příjezdové komunikace a dočasných přípojek inženýrských sítí byla zahájeny vlastní stavební práce na objektu požární zbrojnice.

Založení objektu je provedeno na základových pasech z prostého betonu, pod kterými jsou provedeny podsypy. Obvodové zdivo je z cihel POROTHERM-T v části objektu s kamennou přizdívkou a v části s dřevěným obkladem na roštu s vloženou tepelnou izolací. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z tvárnic z autoklávovaného porobetonu kategorie I. Krov je tvořen dřevěnými sbíjenými příhradovými vazníky.

Krytina střechy byla provedena z měděného plechu, stejně jako klempířské prvky. Střední trakt (garáže) byl zateplen deskami z pěnového polysytrenu a obložen dřevěným vodorovným podkladem. Stropy jsou tvořeny sádrokartonovými deskami na roštu z ocelových profilů, které jsou zavěšeny na konstrukci krovu. Zateplení stropů bylo provedeno z desek minerální vaty.

Výplně otvorů jsou osazeny plastovými okny, vnitřní dveře jsou plné dřevěné. Součástí stavby jsou rozvody instalací vody, kanalizace, vytápění, elektřiny, slaboproudé rozvody a vzduchotechnické vedení. Bylo rovněž osazeno základní vybavení sociálního zařízení a kuchyňského koutu.

Hlasování bylo ukončeno.

Požární zbrojnice Boží Dar

Počet hlasů: 91

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz