přeskočit k navigaci »

Podnikatelský inkubátor Kanov

Podnikatelský inkubátor je zaměřen na podporu začínajících inovačních firem, jejichž hlavním cílem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií a služeb, a poté jejich uvedení na trh.

Administrativní budova poskytuje kancelářské prostory, v přízemí pak výstavní a prodejní prostory. Poloprovozní hala je určena pro výrobní dílny a halu pro vývoj, testování a výrobu nových výrobků. Součástí stavby je areálová inženýrská a dopravní infrastruktura.

Vývojově-poloprovozní hala

Hala je rozdělena na dva funkční celky - vývojově poloprovozní část, která je jednopodlažní a administrativní část se zázemím, v návrhu se 2 nadzemními podlažími. Základní rozměr stavby je 60 x 25 x 9 m.

Hlavní vstupy, celkem 4, jsou v 1. NP z ulice Závodní. Předpokládá se variabilita pro případné rozdělení prostor pro budoucí nájemce. Dva vstupy jsou hlavní a navazují na schodiště do 2. NP, další dva vstupy jsou do chodby, která navazuje na hlavní prostor haly. Do prostoru haly jsou umístěna vrata, celkem čtyři, které slouží pro zásobování a navazují na venkovní zásobovací rampu. V 1. NP jsou vybudovány prostory technického vybavení - plynová kotelna, rozvodna NN, centrála slaboproudu. Dále jsou zde dílny, sklady obalů a sklady palet. Ve 2. NP jsou zřízeny kancelářské prostory a šatny.

Konstrukční řešení a materiály

Kombinace prefabrikovaného a zděného systému. Pro opláštění haly a střechy byly použity systémové panely Kingspan. V části skladovací haly je vysokopevnostní drátkobetonová podlaha.

Administrativní budova

Administrativní budova je navržena o 4 nadzemních podlažích a nepodsklepená, založená na velkoformátových pilotách. Konstrukčně se jedná o nesymetrický dvojtrakt (3 řady nosných sloupů), ale stavebně je navržena jako trojtrakt se středovou chodbou. Základní rozměr stavby je 40 x 14 x 15 m.

Hlavní vstup v 1. NP je orientován k ulici Závodní - severovýchodní strana. Přes vstupní zádveří je vchod do hlavní haly - recepce. Součástí vstupní haly jsou pánské a dámské toalety, toaleta pro&bnsp;tělesně postižené a výtah. Na vstupní halu navazuje centrální schodiště objektu a je zde dále vstup do chodby navazující na zadní vchod do objektu (od parkoviště). Ze vstupní haly je vchod do kancelářských prostor a do centrální chodby, která obsluhuje další kancelářské prostory. Chodbou se dostaneme do denní místnosti a technické místnosti.

Dispoziční členění ve 2. NP - 4. NP jsou naprosto totožná a vycházejí z konceptu centrálního umístění pánských a dámských toalet, toalety pro tělesně postižené, výtahu, schodiště, denní místnosti a úklidové komory, kancelářské prostory jsou na levé a pravé straně od tohoto centrálního uzlu.

Konstrukční řešení a materiály

Kombinace prefabrikovaného a zděného systému. Jako fasádní plášť byla použita provětrávaná fasáda ze systému Dekmetal. Střecha na objektu je navržena jako plochá s obrácenou skladbou. Celý objekt je vytápěn podlahovým vytápěním a v letních dnech bude použito ochlazování v podobě chladících stropů, které je napojeno na tepelné čerpadlo "země-voda". V severozápadní části nad hlavním vchodem je umístěná prosklená hliníková fasáda.

Jako u jedné z mála staveb, zde bylo použito tepelné čerpadlo (ekologie), pomocí kterého se v letním období dosáhne pasivního chlazení v celém objektu. Inkubátor přispěje k řešení hlavních problémů Karlovarska, což je nízká podnikatelská aktivita, nedostatečná infrastruktura podporující vznik a rozvoj nových inovačních firem, nedostatek kvalifikované pracovní síly, vysoká nezaměstnanost a nedostatečná spolupráce na poli inovací.

Hlasování bylo ukončeno.

Podnikatelský inkubátor Kanov

Počet hlasů: 389

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz