přeskočit k navigaci »

Park v ulici Dvořákova - Stará Role

Popis stavby a dopravního řešení

Stavba řeší kompletní přestavbu vnitrobloku v ulici Dvořákova a Okružní. Řešené území má tvar protáhlého trojúhelníku a vzniklo jako vnitroblok sídliště, budovaného v sedmdesátých letech 20. století. Jeho stav před úpravou byl poplatný době vzniku – panelové domy bez zázemí v okolí v řadě, neosobní neudržovaný parter, minimální předzahrádky, neutěšená umělecká výzdoba a zbytky přeživších stromů. V těsné blízkosti sídliště je skupina rodinných domků. V minulosti zde bylo zbudováno dětské hřiště, které dovolovalo alespoň zčásti využívat jedinou větší zatravněnou plochu v okolí sídliště k tomu, k čemu „zelené“ plochy sloužit mají. Zásadním problémem celého území byla doprava, nedostatečné možnosti parkování a malé využití zelených ploch jako zázemí pro obyvatele přilehlých domů.

Vrámci výstavby komunikací byly rozšířeny vozovky a parkovací stání, bylo vybudováno nové parkoviště, provedeny nové chodníky a stezky pro pěší v parku. Celé území bylo vybaveno novým svislým a vodorovným dopravním značení, v dostatečném množství byla zřízena parkovací místa pro invalidy a vyznačena nástupní místa pro hasičské vozy. Stěžejní změnou byla úprava parkových ploch a zeleně. Plochy byly přerovnány v návaznosti na nové komunikace, parkoviště, dětské hřiště a byla navršena zvýšená plocha pro dřevěné molo. V rámci sadových úprav vznikly nové trávníky na ploše téměř 5000 m2, bylo vysazeno 166 nových stromů a 500 keřů. Park byl vybaven mobiliářem a fitness prvky pro dospělé. Stávající dětské hřiště bylo demontováno a nahrazeno novým větším prostorem s herními prvky, bezpečnými dopadovými zónami a oplocením. Součástí stavby byla také nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Technické parametry:

  • Plocha trávníků - 4 800 m2
  • Nově vysazené stromy - 166 ks
  • Nově vysazené keře - 500 ks
  • Povrchy z betonové dlažby - 2 100 m2
  • Povrchy z asfaltového betonu - 4 200 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Park v ulici Dvořákova - Stará Role

Počet hlasů: 83

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz