přeskočit k navigaci »

Park Rybář

Malý park v Karlových Varech - Rybářích vznikl v místě křížení sousedících ulic Buchenwaldská a Majakovského. Dříve byly na tomto místě neudržované zahrádky. Město Karlovy Vary vyčlenilo na úpravu tohoto území finanční prostředky a zrealizovalo přeměnu zahrádek na odpočinkový park. Ve spodní části parku je na podstavci umístěna bronzová socha rybáře v mírně nadlidské velikosti a představuje patrona městské čtvrti Rybáře. Model sochy vytvořil sochař Arkád Kliment z Velké Hleďsebe a odlitek provedl slévač Roman Pecher ve Staré Vodě. Její pořizovací náklady v celkové výši asi 750 000 Kč byly hrazeny z veřejné sbírky, která byla organizována občanským sdružením MALÝ PARK RYBÁŘE. Toto sdružení bylo založeno z iniciativy místních občanů a zakládajícími členy jsou manželé Leitgebovi, p. Vopatová, p. Němcová a pan Ciglanský.

Výstavbou parku došlo ke zrušení zahrádek a provedení terénních úprav. Bylo vystavěno nové oplocení, uliční pohledová část je kovaná na kamenné podezdívce. Provedla se elektrická přípojka s osvětlením sochy rybáře. Dále se vybudovaly komunikační cesty a podstavec, na který se osadila socha rybáře. Byla také vybudována vodovodní přípojka pro novou automatickou závlahu parku. Park je vybaven velkým množstvím keřů, květinových rostlin a v rámci sadových úprav byl také osazen parkový mobiliář - lavičky, odpadkové koše apod.

Park bude možno v budoucnu postupně rozšířit, a to na pozemcích u sousedního okresního archivu.

Hlasování bylo ukončeno.

Park Rybář

Počet hlasů: 90

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz