přeskočit k navigaci »

OSSZ Cheb – rekonstrukce

Předmětem akce byla rekonstrukce vybraných stavebních konstrukcí budovy OSSZ v Chebu. Administrativní budova Okresní správy sociálního zabezpečení Cheb byla postavena koncem 19. století. Budova má 4 NP, přičemž vstupní 1. NP je situováno cca na úrovni chodníku.

Stavební část akce zahrnovala kompletní rekonstrukci obvodového pláště – výměna oken, venkovních dveří a prosklených ploch 1.NP, provedení zateplení obvodového pláště celé budovy vč. nového omítkového systému, kompletní výměnu stropní konstrukce nad 4.NP., opravu (sanaci) stropních konstrukcí (dřevěných trámů) ve stropě nad 1. NP budovy. Dále pak odstranění vlhkosti suterénu – odvlhčení, opravu poškozených omítek v suterénu a odvětrání suterénních prostor. Kompletní nové provedení vnitřních dveří v 1.NP budovy a nové osazení požárně dělících stěn s dveřmi ve 2. - 4. NP.

Dispoziční úpravy budou provedeny v 1. NP. V uvolněných prostorech po bývalých obchodech bude zřízeno nové klientské centrum pro vyřizování záležitostí klientů. Dále zde bude zřízen nový centrální archiv. Vstupní prostory zůstanou zachovány, bude zachován informační box u hlavního vstupu včetně podatelny a zázemí podatelny.

Exteriér

Celá fasáda byla zateplena. Fasáda od 2. NP výše je opatřena kontaktním, zateplovacím systémem s tloušťkou tepelné izolace 100 mm, omítkovým systémem v hladkém provedení, probarvené.

Parter budovy, 1. NP je opatřen předsazenou fasádou – předvěšenou, na samostatné konstrukci s vloženou tepelnou izolací a vzduchovou mezerou.

Interiér

Objekt byl vybaven novými pultovými přepážkami – klientcentrum. Dřevěná – dýhovaná konstrukce doplněná Al prvky a prosklením. V novém archivu byly osazeny posuvné regály – ruční posun, výška 2,6 m.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

OSSZ Cheb – rekonstrukce

Počet hlasů: 46

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz