přeskočit k navigaci »

Oprava pláště administrativní budovy Vodakva

Administrativní budova v Doubí, ve které sídlí akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, byla vystavěna v sedmdesátých letech minulého století. Obvodový plášť budovy byl tvořen z boletických panelů, ve své době často využívaných pro stavby objektů občanské vybavenosti po celé ČR. Vzhledem k tomu, že tento původní plášť již nevyhovoval současným požadavkům na tepelně izolační vlastnosti budov a byl ve špatném technickém stavu, rozhodla se společnost realizovat jeho kompletní rekonstrukci. Součástí této rekonstrukce byly i další stavební úpravy objektu, kterými se doplnilo vnitřní technické vybavení na instalacích a opravily vnitřní povrchy navazující na interiérovou část obvodového pláště. V rámci stavby došlo také k přesunutí hlavního vchodu do budovy ze severozápadní na jihozápadní stranu. Veškeré práce byly realizovány tak, aby umožnily zachování plného provozu administrativní budovy. Cílem rekonstrukce bylo zlepšení tepelně technických parametrů, snížení tepelných ztrát a úpravy celkové dispozice i vzhledu budovy.

V rámci rekonstrukce pláště byly nejprve kompletně vyměněny dožilé otvorové prvky za nové, tvořené bílými plastovými profily, zasklenými izolačními dvojskly, na jihovýchodní a jihozápadní straně s tónovaným venkovním sklem. Dále byl na zděné části (štítové stěny) budovy a na část vyzdívaných parapetů na úrovni prvního nadpodlaží namontován kontaktní zateplovací systém ETICS, který byl opatřen novou silikátovou probarvenou omítkou. Nový nátěr dostaly i kontaktní části fasády a byly očištěny a opraveny soklové části s keramickým obkladem.

Nejsložitější částí rekonstrukce byla samotná výměna boletických panelů v plášti budovy. Jde o stavební konstrukci, jejíž základ tvoří ocelový rám, který je z venkovní strany obložen skleněnými deskami a z vnitřní strany deskovým materiálem. Výměna byla provedena uceleným systémem pro rekonstrukce lehkých obvodových boletických plášťů pomocí stěnových izolačních panelů od firmy Kingspan. Použity byly panely z lakovaného plechu s polyuretanovým jádrem (v části pláště s jádrem IPN) v modré barvě s kovovými a hliníkovými lemovacími a krycími profily. Výměna probíhala tak, že vnější skleněné desky původních boletických panelů byly odmontovány a zmiňované sendvičové panely Kingspan byly ukotveny na původní ocelovou konstrukci.

Vnitřní stavební úpravy se týkaly především předsazené konstrukce na vnitřním líci lehkého obvodového pláště. Navržená interiérová předstěna byla založena a kotvena nezávisle na tomto plášti. Její konstrukce byla tvořena jednoduchou sádrokartonovou příčkou z kovových stojek systému Knauf s jednostranným opláštěním sádrokartonovými deskami. Dále byly osazeny nové parapety a provedeny další úpravy na rozvodech ÚT a vnitřní elektroinstalaci.

V rámci rekonstrukce došlo také k přesunutí hlavního vchodu do budovy na místo stávajícího bočního provozního vchodu tak, aby kapacitně lépe vyhovoval jak potřebám návštěvníků, tak pracovníků pohybujících se v tomto prostoru. K budově byla předsazena nová ocelová konstrukce pro schodiště se dvěma rameny, jedním ze strany od chodníku a druhým z vnitřní strany areálu. Schodišťové stupně a podesta byly vybetonovány a opatřeny protiskluznou mrazuvzdornou keramickou dlažbou, ke schodišti bylo dále doplněno zábradlí a markýza nad vchodem z lepeného bezpečnostního skla. Samotný vchod byl osazen dvojicí automaticky posuvných otevíracích dveří. Současně se stavbou došlo k úpravě zadního provozního vchodu do budovy. Ten byl doplněn o výtah pro invalidy, který byl původně umístěn u hlavního vchodu do budovy.

Hlasování bylo ukončeno.

Oprava pláště administrativní budovy Vodakva

Počet hlasů: 107

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz