přeskočit k navigaci »

Objekt SOUSS Ondřejská

Historie budovy ztvárněné v secesním stylu se datuje do roku 1904. Objekt je zasazen ve svahu mezi ulicí Na Vyhlídce a Ondřejskou. Během své historie byl částečně přestavován a především úpravy v době budování socialismu velmi necitlivě zasáhly do koncepce předního a bočního průčelí, štítů, symetrie budovy a secesní výzdoby a odolnosti proti vlhkosti.

Historie objektu

1904 - Spolek Arbeirterheim postavil budovu, která byla užívána jako lidový dům a ubytovna pod názvem Deutschen Volkshaus.

1913 - Po krátké přestavbě byla do budovy umístěna Handelsfortbildungsschule s obory kuchař, pekař, cukrář, puškař, kovář, cínař, krejčová, vyšívačka, parukář, obuvník, holič, kadeřnice, instalatér, elektrotechnik, sedlář, brašnář, čalouník, malíř a lakýrník.

1918 - Po vzniku Československa je budova sídlem Živnostenské pokračovací školy vyučující v německém jazyku tytéž obory.

1942- Za II. světové války byla budova školy v letech 1942 – 1946 využívána jako lazaret a ubytovna válečných uprchlíků.

1947 - Obnovení činnosti školy ve vyučovacím jazyku českém v oborech keramik, strojní zámečník, automechanik, instalatér, hodinář, zlatník, později v oborech kuchař, číšník, řezník, uzenář, prodavač, krejčí, švadlena a fotograf.

1976 - Škola je nově zaměřena na obchodní obory - prodavač potravinářského, smíšeného a průmyslového zboží, oděvů, obuvi a kožené galanterie, domácích potřeb a klenotů. 1990 - Postupný přechod vzdělávacího portfolia od obchodních oborů ke gastronomii.

Současné využití budovy

V současné době je škola zaměřena na gastronomii a v tomto oboru patří k nejkvalitnějším vzdělávacím subjektům. Škola čerpá z tradice karlovarské gastronomie a dále ji úspěšně rozvíjí. Využívá partnerství s nejrenomovanějšími hotelovými společnostmi v Karlových Varech, provozuje restauraci, poskytuje řadu gastronomických vzdělávacích a prezentačních akcí, zajišťuje gastronomickou podporu významným společenským akcím. Škola pořádá gastronomické soutěže a rozvíjí spolupráci se zahraničím.

K realizaci takto pojaté koncepce potřebuje škola pro svoji činnost kvalitní stavebně technické zázemí. V roce 2010 byla zahájena systematicky pojatá etapizovaná rekonstrukce objektu, ke které partnersky přistoupila karlovarská stavební společnost Stasko plus s.r.o. Karlovy Vary, která vždy dokázala škole ve výběrových řízeních nabídnout nejvýhodnější podmínky.

Stavební úpravy školy v posledních letech

2010- Oprava střechy a světlíku nad hlavním schodištěm školní budovy, výměna kanalizace - 0.5 mil. Kč.

2011 - Rekonstrukce koruny opěrné zdi s výměnou zábradlí podél školy - 0.7 mil. Kč

2012 - Rekonstrukce přístupového můstku, jeho zastřešení a sanace dvorního traktu - 1.9 mil. Kč

2013 - Hydroizolace budovy tlakovými injektážemi, oprava nosníků, nové šatny a sociální zázemí v suterénu a přízemí - 5.4 mil. Kč

Všechny úpravy provedla společnost Stasko plus s.r.o. Karlovy Vary.

Hlasování bylo ukončeno.

Objekt SOUSS Ondřejská

Počet hlasů: 92

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz