přeskočit k navigaci »

Novostavba bytového domu - Zámecký vrch 1234

Bytový dům je přistavěn ke stávajícímu objektu bývalého ředitelství Karlovarského muzea, v proluce. Objekt je postaven na místě domu zbouraného v 60. letech minulého století. Rezidence představuje především objekt pro trvalé bydlení. Pro potřeby rezidentů je doplněn garážovým stáním. Atraktivita bytů je kromě zajímavé polohy objektu založena na atraktivních výhledech, na příčné orientaci, na minimálním počtu bytů na objekt a tím zaručeném soukromí. Práce na stavbě proběhly v mimořádné kvalitě a rychlém termínu. Budova se povedla jak architektovi, tak stavitelům. Byl přesně splněn záměr architekta i stavebníka a na první pohled nelze poznat, že jde o novostavbu. Nádherně zapadá mezi ostatní karlovarské budovy, které se nacházejí v okolí.

Popis objektu

Vzhledem k umístění stavby skoro v srdci Karlových Varů nad Mlýnskou kolonádou, okolním objektům a viditelnosti stavby z lázeňského centra i ulice Na vyhlídce, byla stavba vytvořena v duchu historizující karlovarské architektury. Hmota a výška stavby je inspirována původní zaniklou zástavbou činžovního domu, který o více než jedno podlaží převyšoval sousední budovu bývalého ředitelství Karlovarského muzea. S přihlédnutím k okolní zástavbě bylo zvoleno zastřešení nízkou valbovou střechou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o koncovou proluku, byl objekt ukončen zdůrazněným nárožím formou rizalitu s věžovitou bání. Stavba na nepravidelném půdorysu je plasticky rozčleněna pomocí vertikálních rizalitů se segmentovými arkýři, zakončenými v horní části střešními teráskami, korunovanými zábradlím s vázami. Směrem nad údolí řeky Teplé se stavba otevírá vícepodlažní galerií ze zapuštěných lodžií a střešních teras, umožňující nerušené výhledy do lázeňského centra. Galerii vytváří monumentální konvexně prohnuté loubí ze zdvojených pilířů o vysokém řádu, zakončených společnými profilovanými hlavicemi, které vynášejí mohutnou hlavní římsu umístěnou v úrovni korunní římsy sousední budovy. Nad hlavní římsou je stavba směrem do údolí ukončena ustupujícím podlažím, čímž je společně s valbovou střechou zjemněno převýšení stavby oproti sousední budově bývalého ředitelství Karlovarského muzea. V celkovém panoramatu tak převýšená hmota nové stavby působí přiměřeně a svým převýšením koresponduje se stoupáním terénu ulice Zámecký vrch směrem k hotelu Bristol.

Byty

Objekt byl řešen jako šestipodlažní dům. V prvním podzemním podlaží jsou parkovací stání a technické zázemí objektu. Byty na podlaží jsou vždy kombinovány větší s menším, dle kompozice domu. Ve vyšších podlažích jsou preferovány byty větší a nadstandardní. V objektu domu je vybudováno celkem 9 luxusních bytů. Plochy bytů, včetně teras a balkónů mají 1 180 m2 a parkovací prostory jsou na ploše 241 m2. Parkovací místa byla počítána pro dva vozy na bytovou jednotku.

Konstrukční řešení a materiály

Kombinace betonového a zděného nosného systému. Na krytinu střechy byl použit Beronit, který výborně doplňuje historizující sloh. V mimořádném rozsahu byla použita štuková výzdoba, a to jak na fasádě domu, tak ve společných prostorách. Zvláště na chodbách a schodišťovém prostoru tuto výzdobu výborně doplňují žulové dlažby, mramorové obklady, nádherné kované zábradlí a zrcadlová výzdoba. Na domě byla také použitá stará technika fládrované výzdoby stěn a výtahu.

Hlasování bylo ukončeno.

Novostavba bytového domu - Zámecký vrch 1234

Počet hlasů: 91

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz