přeskočit k navigaci »

Nová výpravní budova ŽST Karlovy Vary

Historie a památková péče

Rozvoj Karlových Varů ve 2. pol. 19. století potřebuje ke svému růstu napojení na železnici. Roku 1870 je město napojeno na evropskou železniční síť, která umožňuje snadnou dopravu lázeňských hostů do města, v roce 1898 je pak vybudováno výstavní nádraží.

Stávající objekt nádraží byl po válce postaven jako provizorní po vybombardování spojenci 19. dubna 1945. Z hlediska památkové péče je provizorní výpravní budova z přelomu 40. a 50. let bez památkové hodnoty. Tento objekt nevyhovuje svou dispozicí i stavebnětechnickým stavem současným potřebám moderní dopravy a neodpovídá významu krajského města.

Návrh

Na místě staré výpravní budovy je navržena nová budova Horního nádraží, splňující současné požadavky provozu nádražních budov. Architektonický jazyk je současný, dvoupodlažní budova je zasazena do svažitého terénu se vzrostlou zelení, směrem k centru města má organický tvar. Ústřední veřejná část je prosklená dvorana s horním světlem přes obě patra, kde úroveň přízemí navazuje na prostor přednádraží, a v patře je hala s pokladnami ČD centra a s přístupem na peron. Dvoupodlažní prostor, kompletně prosklený v pásu 12 metrů denním horním světlem, je vzdušný veřejný prostor, nádražní budova bude plná denního světla, prostor uvnitř nádraží současný a zároveň reprezentativní.

V dalších fázích je počítáno s podchodem, vedoucím z této dvorany na rekonstruovaná nástupiště ( připravovaná akce SŽDC,s.o.).

Navržená stavba má aerodynamický tvar, který je mimo jiné příhodný k odvádění vody či sněhu. Využívá terénní vlny k dosažení účinku jak funkčního, tak výtvarného. Plášť je koncipovaný s ohledem na místní povětrnostní a klimatické podmínky. Nosná ocelová konstrukce zastřešení je řešena systémem ortogonálních a radiálních příhradových vaznic. Technické řešení pláště včetně izolací a statiky konstrukcí, včetně technologického vybavení je navrženo s důrazem na nízkou energetickou náročnost budovy. Celý objekt nádražní budovy je bezbariérový.

Součástí projektu je návrh rekultivace zeleně, kvalitní stávající stromy jsou zachovány a tvoří součást nového designu a tváře nádraží.

Rekonstruováno je též východní křídlo budovy, kde je umístěna dopravní technologie SŽDC.

Urbánní souvislosti, navazující projekty

Horní nádraží je situováno na levém břehu řeky Ohře ve vzdálenosti cca 1 km od historického centra Karlových Varů, v jeho spádové oblasti je též sídliště Růžový vrch na severu a sídliště Bohatice na východě území. Z toho vyplývají navazující krajské a městské projekty:

  • nové řešení prostoru přednádraží zahrnující dopravu MHD i pěší z centra, okolních sídlišť, čtvrti Rybáře se záchytným parkovištěm;
  • nové řešení dnes již nevyhovující pěší lávky propojující část města s nádražím, přednádražím a centrem - autor Ing. Jan Procházka, Pontika
  • nové řešení kolejiště Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) a s tím související napojení podchodu na perony nového kolejiště.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Nová výpravní budova ŽST Karlovy Vary

Počet hlasů: 264

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz