přeskočit k navigaci »

Nemocnice Karlovy Vary - pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu

Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu (PAM) je situován do prostoru mezi stávajícími pavilony č. 50. a č. 4. Zároveň je vysunut jižním směrem k ulici Americké, která je zároveň hlavní příjezdovou komunikací do nemocnice. Hmota vlastního objektu je rozdělena na hlavní kubus a propojovací část se sousedními pavilony. Objekt má 2 podzemní podlaží a tři plnohodnotná nadzemní podlaží a jednopodlažní technickou nástavbu, jejíž součástí je heliport záchranné služby (technická provozní plocha).

Vnější vzhled objektu vychází z jasných funkcionalistických principů, přiznává železobetonovou skeletovou konstrukci s horizontálními okny a zvýšenou atikou, za kterou se nachází technické podlaží. Hlavní hmota je v prvním podlaží mírně zapuštěna a tvoří tak krytý ochoz před hlavním vstupem. Objekt je z jižní strany přístupný přímo na 1. nadzemní podlaží. Tato úroveň koresponduje s úrovní 1.NP pavilonu č. 4, na který je nový objekt výškově navázán. Ve směru východ - západ je objekt podjezdný. Pod objektem je vedena areálová komunikace – průjezd splňuje výškový parametr 4,2 m podjezdného profilu.

Ve všech nadzemních podlažích je PAM komunikačně propojen s oběma sousedními pavilony, s pavilonem 50 pak individuálními rampami se spádem max. 8,33 %.

Jak již z názvu vyplývá, smyslem nového řešení je hlavní vstup do Nemocnice Karlovy Vary z ulice Americké. Na hlavní vstup je navázána hala návštěvníků (možnost občerstvení – bufet, prodejna drobných potřeb pro pacienty a tisku) s výdejnou lékárny, administrativou příjmu pacientů a recepcí. Zároveň je samostatným vstupem z haly řešen urgentní příjem interních pacientů.

Pacienti a návštěvníci procházejí halou nemocnice ke schodišti a výtahům, umožňujícím přístup na ostatní podlaží PAM a příslušná podlaží sousedních pavilonů č. 4 a 50. Vstupy do 1. PP jsou řešeny jako urgentní pro chirurgický příjem pacientů a bočními průchody.

Stavební práce byly prováděny za plného provozu nemocnice. Stavba je provedena dle projektové dokumentace. Problémy byly během realizace řešeny operativně ve spolupráci s projektantem, objednatelem a TDI stavby.

Hlasování bylo ukončeno.

Nemocnice Karlovy Vary - pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu

Počet hlasů: 264

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz