přeskočit k navigaci »

Národní dům v Karlových Varech

Reprezentativní spolkový dům Grandhotel Střelecký dům (Schützenhaus) v pseudogotickém slohu nechal vystavět v letech 1899 - 1901 Karlovarský střelecký sbor podle plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v obchodní části na severním okraji města Karlovy Vary (Karlsbad). Po neúspěšné privatizaci na počátku 90. let 20. století uzavřený objekt postupně chátral. V letech 2011-2015 přistoupil nový vlastník společnost Eltodo k rozsáhlé rekonstrukci objektu nákladem 500 milionů Kč. Slavnostní otevření nového Grandhotelu Ambassador Národní dům po celkové obnově proběhlo dne 1. května 2015.

Historie objektu

Reprezentativní spolkový dům Grandhotel Střelecký dům (Schützenhaus) v pseudogotickém slohu s pseudorenesančními a secesními prvky nechal vystavět v letech 1899 - 1901 Karlovarský střelecký sbor podle plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera v nákladu 650 tisíc zlatých v Schützenstrasse (dnešní Zeyerově ulici) v obchodní části na severním okraji města Karlovy Vary (Karlsbad). Samotnou stavbu provedla firma EM Grimm karlovarského stavitele Emanuela Grimma pod stavebním dozorem ředitele karlovarského městského stavebního úřadu Ing. Eduarda Oertla.

Slavnostní otevření nové budovy Grandhotelu Střelecký dům a zahájení provozu proběhlo dne 23. února 1901. Hotel měl v době svého vzniku jako kulturně společenské centrum nově vybudované obchodní čtvrti odlehčit přetíženým hotelovým objektům v lázeňské části města. V hotelové budově sídlilo spolkové středisko s kavárnou, čtyřmi restauracemi se 400 místy, muzeem střeleckého sboru, barem se stovkou míst a moderním sálem pro koncerty, divadelní představení a plesy s kapacitou 900 míst. Vzniklo zde světoznámé varieté Orfeum.

Karlovarské varieté bývalo velice prestižní, což potvrzovali umělci z celého světa. Vysoký strop sálu dával prostor artistům pro náročná čísla, zázemí bylo doplněno prostorným zákulisím. V průběhu sedmdesáti let provozu se v sále vystřídaly stovky artistů, tanečníků, zpěváků, ale i krotitelů a klaunů. Na pódiu varieté se často objevovala rovněž cvičená zvířata. Od 60. let 20. století však návštěvnost Národního domu postupně opadala. Po neúspěšné privatizaci na počátku 90. let 20. století se karlovarský magistrát snažil Národní dům neúspěšně prodat a uzavřený objekt postupně chátral.

V letech 2011 - 2015 přistoupil nový vlastník, společnost Eltodo Národní dům s.r.o. k rozsáhlé rekonstrukci objektu nákladem 500 milionů Kč podle projektu Ing. arch. Jana Fouska. Rekonstrukce památkově chráněného objektu byla prováděna se zachováním všech uměleckých prvků, materiálů a vzhledu původní architektury včetně interiérů hlavních společenských prostor. Dne 1. května 2015 proběhlo v rámci slavnostního zahájení lázeňské sezony slavnostní otevření rekonstruovaného objektu pod novým názvem Grandhotel Ambasador Národní dům.

Znovu otevřený hotel Grandhotel Ambassador Národní dům**** se stal společenským centrem Karlových Varů. Jeho součástí je multifunkční slavnostní sál Orpheum s kapacitou téměř 1000 hostů pro pořádání společenských akcí, plesů či konferencí, bar Kakadu, restaurant Julius Zeyer ve stylu art deco a kavárna Grand Café. Národní dům se zapojí rovněž do Mezinárodního filmového festivalu a stane se novým sídlem Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Hotelová část pro lázeňské hosty s 84 pokoji včetně prezidentského apartmá bude uvedena do provozu během června roku 2015. Součástí hotelu bude rovněž lázeňský provoz s perfektně vybaveným wellness centrem s bazénem, saunovým světem, masážemi a dalšími lázeňskými procedurami, které se otevře dne 1. srpna 2015.

Popis objektu

Pseudogotická nárožní třípatrová budova na půdorysu lichoběžníku kolem vnitřního dvora s členitou eklektickou historizující architekturou s prvky pseudorenesance a secese. Hlavní průčelí budovy, završené zprohýbaným pseudorenesančním štítem, je prolomeno hlavním vstupem, přístupným kamenným schodištěm. Nad vstupem je situován vystupující středový rizalit, procházející přes tři patra, s balkónem v podobě arkýře. Po stranách hlavního průčelí jsou umístěny vysoké mohutné nárožní arkýře, završené vysokými střechami.

V parteru nad okny přízemí obíhá budovu pás fresek od vídeňských malířů Maxmiliana Kurzweila a Wilhelma Lista s motivy z historie karlovarského střeleckého sboru. V hlavním průčelí jsou umístěny malby s motivy předávání ceny králi střelců po skončení střeleckého turnaje v roce 1732 v Puppovské aleji a z návštěvy císaře Karla VI. s chotí roku 1732. V parteru severozápadního průčelí je vymalován výjev s motivem návštěvy císařovny Marie Ludoviky Beatrix z Modeny v roce 1810. Na jihovýchodním průčelí se pak objevuje motiv průvodu karlovarského střeleckého sboru v roce 1630.

Interiéry objektu jsou zdobeny bohatou štukovou výzdobou. Největší prostorou objektu je velký moderní multifunkční slavnostní sál Orpheum s kapacitou téměř 1000 hostů pro pořádání společenských akcí, plesů či konferencí, situovaný v prostoru vnitřního nádvoří objektu. Sál je završen unikátním skleněným stropem, zavěšeným na důmyslné nýtované ocelové konstrukci, kterou v plzeňské Škodovce pro Národní dům vyrobilo v roce 1899 oddělení stavby mostů. Bohaté výzdobě sálu, pojatého v duchu honosného divadelního interiéru, dominují prvky pseudorenesance s příměsí pseudobaroka. Balkónová lóže nejblíže k jevišti jsou zdobena alegoriemi Komedie, Tragedie, Slávy, Fámy a Baletu a doplněna působivými plastikami andělů. V objektu jsou provozovány také bar Kakadu, restaurant Julius Zeyer ve stylu art deco a kavárna Grand Café. Interiér hotelové části je zařízen poměrně jednoduše.

Hlasování bylo ukončeno.

Národní dům v Karlových Varech

Počet hlasů: 656

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz