přeskočit k navigaci »

Muzeum Mattoni - objekt č.p. 64 Löschner, Kyselka

Bývalá stáčírna Löschnerova pramene stojí v Kyselce v dominantní poloze nad údolím Ohře, ve které byl rozložen původně lázeňský provoz a od 20. století pak Mattoniho továrna.

Volně stojící objekt zasazený do svahu sestával z několika částí – předního Švýcarského domu s pozemní lanovou dráhou, navazujícího dlouhého dopravního koridoru a zadní plnírny Löschnerova pramene.

Dějiny objektu

V letech 1902 – 1909 financoval Heinrich Mattoni rozsáhlé moderní jímací práce na kysibelských zřídlech. Celou technicky náročnou akci řídil švýcarský inženýr Adolf Scherrer. V rámci těchto úprav byl v roce 1907 nově zachycen i Löschnerův pramen, vyvěrající ve svahu nad Lomnickým údolím.

Dne 1. července 1907 byla zahájena stavba nové stáčírny Löschnerova pramene podle plánů architekta Alfréda Bayera z Karlových Varů. Již 30. srpna téhož roku byly práce na předním domě dokončeny. Stavba byla provedena jako Švýcarský dům s provozním pojezdovým prostorem lanové dráhy. 11. srpna se začala budovat přístavba spojovacího traktu lanové dráhy na přepravu lahví k expedici s objekty pro vozy lanovky. Dne 10. prosince 1907 byly práce dobudováním lanové dráhy úspěšně dovršeny. Po dokončení vrátnice na úpatí lanové dráhy byla stáčírna Löschnerova pramene dne 14. prosince 1907 předána do užívání. Objekt Löschnerova pramene na katastru Dolní Lomnice dostal poté číslo popisné 64.

Přední dům ve švýcarském stylu byl provozní a v patře byl byt pro správce. V zadní části se nacházela plnírna lahví. V roce 1908 pak byly poslední práce na obytném domě Löschnerova pramene dokončeny.

Provozně-dispoziční řešení

Nově je pavilon Löschnerova pramene využit pro muzeum firmy Mattoni i Lázní Kyselka, muzejní expozice zobrazuje dějiny zástavby lokality, historii a vývoj jímání a výroby zdejší světoznámé minerální vody i historii lázeňského provozu. Součástí řešení muzejního provozu je malý Café bar pro občerstvení návštěvníků.

Muzejní provoz

Muzeum je situováno do obou podlaží čelního domu v tzv. švýcarském stylu a do přední části bývalého dopravního koridoru. Návštěvnický vstup do muzea je přes nově vybudované zádveří. Po zakoupení vstupenky si návštěvník prohlédne 1. část expozice v přízemí, kde jsou exponáty situovány do jednoho integrovaného prostoru.

Druhá část muzejní expozice je situována do 1. patra v čelním západním průčelí, přístup je venkovním dřevěným dvouramenným schodištěm, vstup je umístěn na horní podestě schodiště, muzejní prostory tvoří tři navzájem propojené místnosti. Z prostřední muzejní místnosti je vstup na dřevěnou pavlač.

Café bar

Pro občerstvení hostů a i pro prodej drobných upomínkových předmětů bude sloužit Café bar.

Hygienické zařízení návštěvníků a hostů

Toalety hostů jsou umístěny vedle barového zápultí, vstupy na dámskou a pánskou část jsou oddělené. Dámské toalety jsou navrženy tak, aby mohly být využívány i imobilními návštěvníky.

Zázemí personálu

Vstup pro zaměstnance je samostatným zadním vchodem. Přes vyrovnávací terénní schody a malé zádveří vstupuje personál do chodby. Z chodby je přístupná technická místnost a místnost sloužící zároveň jako šatna, denní místnost i kancelář. Dispozici personálního zázemí doplňuje toaleta s umyvadlem, na předsíň je napojena i úklidová komora.

Zásady technicko-stavebního řešení

Objekt byl před necelými 3 lety v zchátralém stavu a jeho nové využití jako museum firmy Mattoni i Lázní Kyselka se podařilo realizovat pouze po zcela zásadní a důsledné rekonstrukci a restaurování v duchu závěru stavebně – technického a historického průzkumu a restaurátorského průzkumu.

Hlavní zásady sanace a oprav objektu:

 • Důkladné odvodnění budovy – byl vybudován nový drenážní systém.
 • Silně narušené a rozpadlé zdivo koridorové chodby bylo nahrazeno v pásu spodních cca 45 cm zdivem novým, do spodní ložné spáry vložena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu s napojením na hydroizolaci podlahy.
 • V úzké koridorové chodbě byly zděné stěny v tl. 300 mm zvenku zatepleny kontaktním systémem ETICS, vnitřní narušené a vlhké omítky z cca 80 % nahrazeny omítkami sanačními.
 • Poškozené a infikované dřevěné konstrukce krovu i stropu nad koridorovou chodbou byly vesměs sneseny a nahrazeny konstrukcí novou, přesnou kopií původní konstrukce, včetně velkých vikýřových světlíků, podhled sádrokartonový, střešní krytina v této části plechová falcovaná tl. 0,7 mm.
 • Roubené obvodové stěny a krov byly rozebrány, krov kompletně nahrazen, prvky roubených stěn z cca 70 % nahrazeny novými trámy.
 • Dřevěný trámový strop nad přízemím Švýcarského domu z 90 % nahrazen novými prvky.
 • Střešní krytina byla celoplošně vyměněna.
 • Vnitřní omítky na roubených obvodových stěnách jsou hliněné.
 • Okenní výplně v 1. patře a podkroví – ponechán systém dvojitých oken s tím, že křídla byla buď repasována s použitím dvojskel nebo provedena replika s členěním dle oken původních, okenice byly v maximální možné míře repasovány a doplněny.
 • Původní vjezdový otvor pro pohyb vozíků lanové dráhy byl opatřen opět dvoukřídlovými dveřmi s bočními pevnými díly a s nadsvětlíkem, dřevěná konstrukce, členění shodné s původním stavem, zasklení termoizolačním dvojsklem 4 – 16 - 4 mm.
 • Finální podlahové povrchy – v přízemí je vesměs keramická dlažba, v 1. patře masivní dřevěné vlysy.

Hlasování bylo ukončeno.

Muzeum Mattoni - objekt č.p. 64 Löschner, Kyselka

Počet hlasů: 432

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz