přeskočit k navigaci »

Modernizace silnice Nejdek - Pernink III/210 47

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/210 47 z Nejdku do Perninku, která propojuje silnice druhé třídy II/221 (Ostrov – Potůčky) a II/220 (Karlovy Vary – Nejdek) v náročném terénu Krušných hor. Silnice na vzdálenosti 6,2 km překonává výškový rozdíl bezmála 350 metrů, její nejvyšší bod se nachází v nadmořské výšce 920 metrů. Slouží tak silničnímu spojení Karlových Varů s hraničním přechodem mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (Potůčky - Johanngeorgenenstadt).

Charakteristika stavby

Stavba je rozdělena do tří částí, první rekonstruovaný úsek je od LDN v Nejdku ke křižovatce Oldřichov, druhý úsek od křižovatky Oldřichov k železničnímu podjezdu u zastávky Oldřichov u Nejdku, třetí úsek byl rekonstruován od železničního přejezdu ev.č. 21047-7 do Perninku. Celková délka všech úseků je 5,8 km. V celé délce je provedena nová konstrukce vozovky, nové drenáže, odvodnění, opevnění svahů a osazení záchytného bezpečnostního zařízení. Silnice je v celé délce úprav rozšířena na katergorii S 6,5/50. Rozšíření vozovky do svahu jsou realizována pomocí nových gabionových opěrných zdí ze svařovaných ocelových pozinkovaných sítí plněných lomovým kamenem do kterých jsou vetknuta ocelová silniční svodidla. Maximální konstrukční výška zdí je 4 m, celková délka gabionových opěrných zdí činí 3,49 km.

Technické parametry

Délka rekonstrukce:5 828 m
Plocha vozovek:35 400 m2
Délka gabionových opěrných zdí:3 490 m
Nejvyšší bod stavby:920 m.n.m.

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace silnice Nejdek - Pernink III/210 47

Počet hlasů: 30

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz