přeskočit k navigaci »

Městské lázně Cheb

Místo navrhované stavby je vymezeno ulicemi Palackého, Příkopní, Riegrova a Dyleňská. Místo je svažité v podélném směru, mezi Riegrovou a Palackého ulicí je výškový rozdíl 8 m. Návrh využívá terénního zlomu a situuje do něj 2 podlaží parkingu a technologii. Prostorové uspořádání podzemních podlaží je řešeno s ohledem na požadavek bezbariérového provozu v bazénové hale a logického propojení s plochou parku, parkovací stání jsou distribuována do 1. a 2. pp s vjezdy z ulice Dyleňské.

V této ulici je rovněž počítáno se zřízením cca 17 kolmých stání při komunikaci.

Návrh přichází s kompaktní formou, která je vnitřně hierarchizovaná. Prostorově dominantní bazénová hala je výškově osazena do úrovně jižního parku, vzniklý výškový stupeň vůči Palackého ulici zajišťuje potřebnou míru intimity a zároveň maximalizuje výhledy na město. Bazénová hala je výškově diferencovaná tak, aby nabídla výhledy na město i z hloubky dispozice. Průhled na město a přilehlý park je pro formulaci vnitřního prostoru důležitý. Vstupní hala je velkoryse propojená s parkem ve formě rozlehlé markýzy, jakýmsi mezikrokem mezi vnitřním a vnějším světem.

Součástí bazénové haly je 25metrový plavecký bazén s šesti dráhami, dětský bazén pro neplavce, brouzdaliště pro malé děti a relaxační bazén se sérií výřivkových atrakcí. V návaznosti na halu jsou řešeny wellness aktivity – saunový svět s exteriérovým pátiem (3x finská a 1x parní sauna) a úsek masáží, solária a kosmetických služeb. Jako doplňkové funkce je navrženo bistro a prodejna plaveckých potřeb.

Šatny jsou děleny na část pro veřejnost, která je vybavena převlékacími kabinami a úložnými skříňkami, a oddělenou část pro školní zájezdy v členění pro chlapce a děvčata. Tyto šatny jsou určeny rovněž pro sportovní klub.

Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický případně montovaný skelet v podélném traktování 22, 17, 15 a 12 m. Spodní stavba je řešena jako monolitický železobeton. Strop nad přízemím je montovaný s vloženým systémem světlíků. Prosklený plášť je tvořen hliníkovým systémem, který je částečně kryt předsazenou keramickou žaluziovou fasádou, jenž kryje i atiku a sokl (garáže) objektu.

Technologie je umístěna v samostatném podlaží se světlou výškou 3,5 m v ploše pod bazénovou halou.

Vzduchotechnické strojovny jsou umístěny na střeše domu v samostatném uzavřeném objektu. Rozvody VZT jsou vedeny v podhledu a zaústěny do vertikálních dutin hliníkové fasády.

Vnitřní materiálové řešení je založeno na kontrastu hladkých umělých povrchů a přírodní struktury – bílé velkoformátové keramické dlažby a obkladu stěn přírodním dřevem (např. teak). Strop je kryt akustickým hladkým podhledem, který zakrývá rozvody TZB. Důležitým prvkem jsou lineární světlíky, které jsou při podsvícení rovněž zdrojem umělého osvětlení. Osvětlení světlíků je doplněno o kombinaci difuzního odrazivého osvětlení bílého stropu a barevného podsvícení vodní hladiny jednotlivých bazénů. Výše popsané technické řešení objektu představuje Variantu A, která počítá s vybudováním dodatečných parkovacích kapacit pro sousední objekt zimního stadionu.

Pro optimalizaci nákladů byly vytvořeny další dvě varianty možného provedení. Ve Variantě B jsou zrušena parkovací místa v podzemních podlažích a parkovací kapacity potřebné pro Městské lázně Cheb umístěny na povrchu při ulici Palackého, Dylenské a Příkopní (viz. Příloha 2b, „Varianta bez obou PP“).

Varianta C je kompromisem mezi Variantou A a B. Dochází zde ke zrušení 2. PP a k dobudování parkovacích míst na povrchu při ulici Palackého. Parkovací místa v 1. PP jsou zachována. V této variantě vznikne 38 nových parkovacích míst pro návštěvníky zimního stadionu (viz. Příloha 2b, „Varianta bez 2. PP“).

Pro potřeby města, dle zadání a následných jednání, je vyhovující Varianta B, zejména z důvodu její významné nákladové úspornosti, kdy jsou parkovací místa pouze na povrchu. S touto variantou je počítáno v dalších ekonomických analýzách. Ostatní dvě varianty jsou představeny jako možné rozšíření projektu a je k nim zpracován odhad stavebních nákladů, ze kterého lze případně učinit představu o investičních nákladech.

Hlasování bylo ukončeno.

Městské lázně Cheb

Počet hlasů: 738

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz