přeskočit k navigaci »

Meandr Ohře v Karlových Varech a víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role

Popis stavby a dopravního řešení

Jedná se o dvě samostatné a oddělené stavby. Meandr Ohře v Tuhnicích a cyklostezka z Rybář přes sídliště Čankovská směrem na Starou Roli. Vlastní meandr byl prezentován již vloni jako projekt a bližší informace a dokumentace je tedy k dispozici na příslušném odkazu v loňských stavbách. Součástí je rozsáhlé dětské hřiště s mnoha prvky pro děti a mládež všech věkových kategorií, asfaltový okruh pro bruslaře, břehová pěšina a několik samostatných ploch pro plážový volejbal a petangue, opalovací mola, vodní plochy a umělé vodní koryto.

Cyklostezka navazuje na systém chodníků a stezek podél průtahu silnice I/6 a na páteřní cyklostezku podél Ohře. Napojuje se za podchodem pod I/6 u starého zimního stadionu a pokračuje směrem do Rybář nově vybudovanou trasou, kde překonává prudké stoupání a napojuje se na ulici Sokolovskou. Zde přechází vozovku směrem do sídliště Čankovská, kde byly rozšířeny chodníky, přidána cyklostezka a upraveny některé křižovatky. V úseku podél řeky Rolavy byla využita stávající stezka, která byla prodloužena a převedena po novém mostě přes řeku, konec stezky je v Mlýnské ulici, kde lze pokračovat po již vybudované cyklostezce do Staré Role a dále případně do Nové Role, Mezirolí, Děpoltovic, Nejdku a podobně.

Cyklostezka výrazně rozšířila možnost pohybu chodců a cyklistů v oblasti sídliště Čankovská (jen kdyby chodci chodili po chodníku a ne po cyklostezce), úpravou křižovatek se výrazně zvýšila i bezpečnost provozu automobilů. Umožnila propojení páteřní cyklostezky podél Ohře, pravého břehu Ohře (tj. i meandru a lázeňských lesů) na cyklostezky a silnice vedené směrem do Krušných hor. Její význam je tedy nejen lokální v oblasti sídliště Čankovská, ale i regionální v celé oblasti Karlových Varů.

Technické parametry:

 • Sejmutí ornice: 26 000 m3
 • Přesuny zemin na meandru: 107 000 m3
 • Povrchy z betonové dlažby: 1 000 m2
 • Povrchy z asfaltového betonu: 5 200 m2

Stavební objekty meandr:

 • terénní úpravy
 • dopravní stavby
 • mosty
 • elektro
 • hřiště
 • vodní prvky

Stavební objekty Cyklostezka:

 • stezka 1. etapa
 • stezka 2. Etapa

Hlasování bylo ukončeno.

Meandr Ohře v Karlových Varech a víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role

Počet hlasů: 69

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz