přeskočit k navigaci »

Luby – rekonstrukce náměstí

Technické údaje

Předmětem stavby byla rekonstrukce dolního náměstí SO 01 nacházejícího se před Městským úřadem (Náměstí 5. května) a horního náměstí SO 02 nacházejícího se vlevo od Městského úřadu (ve směru čelního pohledu na radnici v křižovatce ulic Revoluční a Masarykova) v centru Města Luby u Chebu, kde byla nutná oprava pochozích ploch, opěrných stěn, veřejného osvětlení, odvodnění, žulového schodiště, zábradlí, elektroinstalace. Součástí této rekonstrukce byly přeložky stávajících sítí, vegetační úpravy, dodávka a montáž zvukového a obrazového informačního panelu a městského mobiliáře (informační panely, lavičky, koše atd.). Na Dolním náměstí se nachází zrestaurovaný Morový sloup a na horním náměstí zrestaurovaná socha houslisty s kamenným podstavcem. Morový sloup a socha houslisty musely zůstat po dobu rekonstrukce na svém místě a nesměly být poškozeny, proto byly veškeré práce prováděny s velkou opatrností.

Dolní náměstí

Rekonstruovaná plocha náměstí zahrnuje cca 420 m2 dlažby, opěrné zdi v délce cca 34 m včetně prostoru schodiště světlé šířky 3 m. Nově vybudované schodiště překonává výškový rozdíl cca 3,6 m ve 22 schodišťových stupních výšky 165 mm a šířky 300 mm s mezipodestou šířky 900 mm. Nové opěrné zdi mají půdorysně nepravidelný průběh, který koresponduje s polohou původních zdí s úpravou v horní části náměstí z důvodu napojení chodníku v šířce 1,5 m s vyústěním na plochu náměstí. Opěrné zdi a schodiště jsou založeny plošně v segmentech s výškovými odskoky a dilatačními spárami, pouze zalomená část zdi v délce cca 8,0 m u domu č.p. 234 je založena na mikropilotovém roštu. Nové opěrné zdi jsou monolitické ze ŽB a z líce jsou obložené řádkovým zdivem z kamenných bloků tl. cca 0,2 m, které je kotveno ve spárách. Pochozí plochy dolního náměstí jsou z kamenných dlažebních kostek 100 x 100 x 100 mm upnutých do linek (paprsků) z kamenných kvádrů 160 x 300 x 160 mm.

Horní náměstí

Rekonstruovaná plocha náměstí zahrnuje cca 170 m2 dlažby, opěrné a zárubní zdi v délce cca 45 m včetně prostoru schodiště světlé šířky 3,2 m. Nově vybudované horní schodiště překonává výškový rozdíl cca 1,7 m v 11 schodišťových stupních výšky 165 mm a šířky 300 mm. Nové opěrné zdi mají půdorysně nepravidelný průběh, který koresponduje s polohou původních zdí. Opěrné zdi a schodiště jsou založeny plošně v segmentech s výškovými odskoky a dilatačními spárami. Nové opěrné zdi jsou monolitické ze ŽB a z líce jsou obložené řádkovým zdivem z kamenných bloků tl. cca 0,2 m, které je kotveno ve spárách. Pochozí plochy horního náměstí jsou z malých kamenných dlažebních kostek 60 x 60 x 60 mm (mozaika) upnutých do linek (paprsků) z kamenných kostek 100 x 100 x 100 mm.

Investor stavby byl s činností firmy spokojen, práce byly provedeny řádně a odborně v požadovaném termínu, spolupráce a kvalita prováděných prací byla velmi dobrá.

Hlasování bylo ukončeno.

Luby – rekonstrukce náměstí

Počet hlasů: 63

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz