přeskočit k navigaci »

Lázeňský dům Valencie

Lázeňský dům Valencie se nachází v centru Karlových Varů ve Vřídelní ulici, v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Karlovy Vary. Je jedním z řadových domů v blízkosti Vřídelní kolonády. Dům byl postaven na přelomu 18. a 19. století a dodnes se zachovala původní uliční historická fasáda. První a druhé nadzemní podlaží bylo využíváno komerčně, v poslední době jako restaurace a prodejna, zbývající tři nadzemní podlaží byla bytová bez využití podkroví. Kromě nejnutnější údržby nebyl objekt v posledních desetiletích opravován. Důsledkem byl špatný technický stav objektu, hlavně střechy s poruchami nosných konstrukcí.

Vnitřní dispozice prošla v druhé polovině minulého století několika necitlivými přestavbami a výměnami původních historických prvků (dveří či podlahových krytin) za "moderní socialistické". Původní členění místností se nedochovalo, je zde mnoho druhotných vestaveb (např. wc,šatny a kapacitní kuchyně). Jednou z mála dochovaných původních částí je vstupní hala a na ni navazující kamenné schodiště, které se zachovalo včetně původního zábradlí, dalším dochovaným prvkem jsou okenní a balkónové výplně a ozdobné prvky na uliční fasádě. Návrh tyto historicky cenné prvky plně respektuje a zachovává.

Záměrem investora byla celková oprava objektu, obnova komerčních prostor ve 2. NP, obnova bytových jednotek v dalších podlažích, podkrovní vestavba bytu a přístavba výtahu.

Architektonicky cenná uliční fasáda je odborně opravena za spoluúčasti odborného památkového dozoru, byla provedena výměna klempířských prvků a výměna střešní krytiny. Při provádění nové pálené krytiny z bobrovek budou v uliční části střechy obnoveny původní vikýře ve tvaru volského oka, podle otisků zachovaných v konstrukci krovu. Vnější výplně otvorů budou repasovány.

Dům má dva bezbariérové vstupy, samostatný do obchodních prostor v přízemí a další samostatný vstup do vstupní haly (chodby) a schodišťového prostoru. Po zachovaném původním kamenném schodišti jsou přístupná zbývající podlaží. Vyšší podlaží nejsou v současnosti bezbariérově přístupná. Navržený výtah ve dvorní části má nástupní stanici na úrovni 1. NP. V ostatních podlažích jsou vzhledem k umístění výtahové šachty výstupní stanice na úrovni schodišťových mezipodest, kromě podkrovní vestavby bytu 6. NP, který je plně bezbariérově přístupný.

Hlasování bylo ukončeno.

Lázeňský dům Valencie

Počet hlasů: 46

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz