přeskočit k navigaci »

Krytý plavecký bazén, lávka a parkoviště Karlovy Vary

Stavba Krytého plaveckého bazénu byla dle investičního záměru určena pro rekreační a závodní plavání v bazénu délky 25 m a k relaxaci návštěvníků v provozech a zařízeních vířivky, dětského bazénku s vodním hřibem a skluzavkou, tobogánu, sauny a páry. Součástí objektu je rovněž bufet.

Stavba lávky pro pěší byla dle investičního záměru určena k mimoúrovňovému komunikačnímu propojení chodníku Západní ulice se stávající terasou, která slouží k příchodu návštěvníků ke Krytému plaveckému bazénu, ale i k přístupu do dalších objektů sportovního areálu.

Stavba parkoviště byla dle investičního záměru určena k parkování vozidel návštěvníků Krytého plaveckého bazénu, případně návštěvníků dalších objektů sportovního areálu.

Krytý plavecký bazén

Hlavní bazén:
  • Plavecká část o délce 25 m, 6 drah o šířce 2,3 m, hloubka 1,2 m až po 2,8 m, šířka plavecké části celkem 14,3 m; plavecká část umožňuje trénink a vystoupení akvabel;
  • relaxační část 5 x 25 m, hloubka 1,2 až 1,3 m; vybavení: masážní truková podvodní lavice a lehátko, chrliče, masážní stěnové a dnové trysky pro podvodní masáž těla a nohou, perlička atd.
  • celková světlá šířka bazénu celkem: 19,3 m;
  • řešení a technické vybavení bazénu umožňuje využití bazénu osobami se sníženou schopností pohybu.

Výukový bazén: 5,6 x 7 m, hloubka ca 0,5 až 0,8 m

Vířivka-whirpool: průměr 4,5 m, hloubka 1 m

Dojezdový bazén tobogánu: rozměr 4,5 x 7,5 m, hloubka 1,2 m

Všechny bazénové vany jsou provedeny z nerezové oceli. Součástí objektu jsou moderní zařízení bazénové technologie, která jsou umístěna převážně v suterénu objektu. Tobogán délka cca 58 m, umožňuje jízdu na "pneumatikách".

Tribuna:

cca 120 diváků na tribunových stupních; na úrovni horního stupně tribuny relaxační plocha o rozměrech cca 3 x 30 m pro odpočinek na lehátkách atp.

Šatny, soc. zázemí:

16 převlékacích kabin, 228 šatních skříněk s čipovými zámky pro veřejnost, dvě skupinové šatny po 22 skříňkách = celkem 44 skříněk, samostatné šatny pro invalidy o kapacitě 2 x 6 = 12 skříněk; sprchy muži, ženy atd.

Doplňující funkce:Pára, sauna, ochlazovací bazének, odpočívárna.

Občerstvení:

Studený a teplý bufet, dispozičně navazující na vstupní halu. Kapacita 20 míst u stolů současně, výdej přes pult.

Stavební řešení

Jedná se o monolitický železobetonový skelet s vnitřním bazénem. Stavba je koncipována jako přízemní „hala“, zastřešená lepenými dřevěnými vazníky, a to jak nad prostorem 25 metrového bazénu, tak i nad vstupní a šatnovou částí, ze které jako akcent vystupuje kubus haly tobogánu a strojovny VZT. V suterénu budovy jsou umístěny technologické provozy, tj. vodní hospodářství, úpravny vody a čerpadla atrakcí, dále šatny zaměstnanců vč. denní místnosti. V 1. patře je situována strojovna vzduchotechniky a klubovna plaveckého oddílu.

Vytápění objektu je řešeno napojením na energocentrum, vybudované dříve v rámci stavby/objektu Multifunkční haly, s využitím odpadního tepla z provozu této stavby, včetně kogenerační jednotky. V úrovni přízemí objektu je situována rovněž chlórovna, kde se využívá k desinfekci bazénové vody v jednotlivých okruzích plynného chlóru v kombinaci s UV lampami. Stavba Krytého plaveckého bazénu účelně využívá napojení na inženýrské sítě a objekty, vybudované dříve v rámci KV Areny.

Parkoviště

Venkovní parkoviště je situováno v prostoru mezi Multifunkční halou a objektem Krytého plaveckého bazénu a je řešeno jako plocha rozdělená pěti kolmými ostrůvky na 4 vnitřní a dva krajní segmenty s kolmými stáními.

Povrch vozovek a zpevněných ploch pro automobily je tvořen asfaltovým betonem, konstrukce vozovek pak odpovídá třídě dopravního zatížení IV.

Kapacita parkoviště je 176 stání OA + 6 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu..

Lávka pro pěší

Lávka řeší bezkolizní pěší provoz mezi arénou a chodníkem u řeky v Západní ulici a vyrovnává výškový rozdíl 7,80 m. Postavením lávky došlo k výraznému snížení přecházení pěších přes úrovňový přechod u kruhové křižovatky, což má pozitivní důsledek ve zrychleném průjezdu aut vyjíždějících z parkoviště u OC Varyáda při velkých kulturních akcích, při hokejových utkáních, apod. Chodci a automobily se tak vzájemně neomezují v pohybu, došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu.

S ohledem na požadavek investora na co nejekonomičtější konstrukci lávky, byla zvolena ŽB deska o krátkých polích. Z toho vyplynul pilíř umístěný v dopravním ostrůvku; pokud by byla překlenuta Západní ulice bez pilíře v ostrůvku (např. pomocí zavěšení) byla by cena lávky o cca 1 mil. vyšší.

Jak uvnitř spirály tak vně byly ponechány stromy, takže chůze po lávce probíhá mezi korunami stromů. Lávka vyhovuje i osobám s omezenou schopností pohybu, protože na vnějším okraji je stoupání menší než 1:12.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Krytý plavecký bazén, lávka a parkoviště Karlovy Vary

Počet hlasů: 92

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz