přeskočit k navigaci »

Kostel sv. Urbana v Rybářích

Kostel sv. Urbana v Rybářích - stav v roce 2014

Historie památky:

Pozdně gotický kostel sv. Urbana byl vystavěn v době po roce 1500 na místě staršího raně gotického či ještě románského kostela z první poloviny 13. století na vrcholu skalnatého ostrohu nad soutokem řek Ohře a Rolavy nad původním založením města Rybáře. Kostelík z lomového kamene býval završen roubeným věncem, vynášejícím vysokou strmou střechou s věžičkou a dvěma prkennými štíty. Kostel obklopený hřbitovem býval zpočátku filiálním k farnosti při kostele sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, spravované řádem Křížovníků s červenou hvězdou. První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1515.

V době kolem roku 1715 probíhaly částečné opravy kostela nákladem městského špitálu v Karlových Varech, obnovena byla tehdy sanktusová věžička a v září 1717 byl vysvěcen hlavní oltář kostela. Ještě na počátku 19. století byla svatyně z velké části dřevěná, roku 1818 byly proto obnoveny všechny staré, velmi poškozené dřevěné prvky kostela. Již v březnu 1820 byl však kostel vážně poškozen za silné vichřice, během které byla stržena střecha, krov i dřevěný štít objektu. Karlovarská městská rada následně roku 1825 rozhodla kostel již neopravovat a nahradit ho pouze malou obecní kaplí. Rybářští tím byli pobouřeni a žádali opravu kostela, aby v něm mohly být nadále slouženy bohoslužby. V dubnu 1828 byl nakonec poničený kostel provizorně opraven a na věž zavěšeny nové zvony.

V letech 1832-1833 proběhla výrazná klasicistní přestavba kostela do dnešní podoby, která se projevila především v úpravě vstupního západního průčelí kostela, vystavěna byla nová hranolová věž a upraven krov a zastřešení presbytáře. Slavnostní vysvěcení upraveného kostela poté proběhlo dne 28. května 1833. Během 2. poloviny 19. století však nakonec přestal kostel dostačovat potřebám narůstajícímu počtu věřících rychle se rozvíjejícího průmyslového města. V letech 1905-1906 byl proto v Rybářích vybudován nový prostorný městský farní kostel Povýšení sv. Kříže. Nevyužívaný kostel sv. Urbana poté postupně chátral a dokonce se tehdy počítalo s jeho demolicí.

V roce 1924 byl kostel sv. Urbana rozsáhle opraven spolkem Eghalanda a v následujícím roce byl prostor zrušeného hřbitova upraven na městský park. V letech 1938-1939 byl následně kostel přeměněn v památník obětem 1. světové války. V interiéru kostela byla umístěna tumba s plastikou padlého bojovníka. Po připojení pohraničí k Velkoněmecké říši došlo roku 1939 k přeměně kostela na památník národního osvobození. Po 2. světové válce však přestal být objekt udržován a postupně chátral. Po roce 1948 byl nakonec bývalý kostel přeměněn na památník Rudé armády a na vrcholu věže byla místo kříže osazena rudá hvězda, odstraněná v srpnu roku 1968.

V roce 1965 proběhly opravy střechy bývalého kostela. Následně opuštěný kostel opět chátral. V souvislosti s návrhem Městského národního výboru na sejmutí památkové ochrany a následné demolici kostela z důvodu bezpečnosti proběhl v letech 1981-1982 archeologický průzkum kostela tehdy potvrdil význam stavby a vyslovil se proti demolici, ke které nakonec naštěstí nedošlo. Počátkem 90. let 20. století však musela být zchátralá střecha, hrozící zřícením, stržena. V rámci privatizace byl objekt převeden do soukromých rukou. V letech 1993-1994 proběhla částečná oprava věže a obvodových zdí, od té doby byl kostel ponechán svému osudu a definitivně zchátral. V roce 2003 bylo navíc vandaly poničeno obvodové zdivo a stržen triumfální oblouk kostela.

Obnova památky:

V roce 2009 zakoupil zchátralý kostel sv. Urbana podnikatel Milan Laštůvka z Tašovic. Založeno bylo Občanské sdružení pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech a roku 2010 byla započata postupná rekonstrukce zdevastovaného objektu za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR. Během záchranných prací byly zpevněny a dozděny obvodové zdi kostela do původní výše, opravena a omítnuta hranolová věž a byl vynesen nový triumfální oblouk kostela. Nad lodí kostela byl vybudován nový krov, který byl roku 2013 pokryt firmou Karel Švec - pokrývačství z Kraslic břidlicovou krytinou. Obnoveno bylo i přístupové schodiště před průčelím kostela.

Podrobné informace o historii a popis kostela sv. Urbana v Rybářích

Hlasování bylo ukončeno.

Kostel sv. Urbana v Rybářích

Počet hlasů: 251

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz