přeskočit k navigaci »

Klubovna golfového hřiště Háje

Stavby, kterými byl dokončen areál devítijamkového hřiště, jsou osazeny v dominantní poloze s výhledem na hřiště i panorama okolí tak, aby návštěvníkům umocnily prostorový krajinný zážitek. Svým členěním, tvarem, měřítkem a velikostí se nevymykají přirozenému rámci obce Háje.

Rozdělení do dvou budov, hospodářské a společenské, umožňuje nejen čisté oddělení funkcí a nerušenost provozů, ale také širší možnosti jejich samostatného využití. Altán klubovny je přitom subtilním symbolem celého hřiště. Tvarově i formálně se odkazuje na rekreační a "lázeňský" charakter místa. A v neposlední řadě také vypovídá o estetickém přístupu a stylovém názoru investora.

Architektonické a objemové řešení je odvozeno od kritérií ÚP a CHKO Slavkovský les. Oba navržené jednopodlažní objekty mají pravidelný půdorys a jednoduchý sevřený objem. Cílem je vytvořit srozumitelné stavby, které budou působit přirozeně a nebudou se prosazovat na úkor okolí.

Hospodářská budova je průjezdný objekt s otevřeným jižním štítem (krytý pracovní prostor) ústícím do zpevněné plochy směrem k hřišti. Navozuje dojem tradiční hospodářské stavby se sedlovou střechou. Střešní krytina je tmavá a použité stavební a povrchové materiály jsou tradiční. Klubovna-altán je stavba s centrální kompozicí, které dominuje převýšený společenský prostor. Jednoduchá trámová stavba se sedlovou střechou, ve které se spojuje centrální basilikální prostor přes krytý ochoz s exteriérem, vyjadřuje rekreační účel a tvoří symbol klubu.

Umístění na hřebenu nad golfovým hřištěm umožňuje uživatelům základní orientaci a přehled o dění v areálu.

Hlasování bylo ukončeno.

Klubovna golfového hřiště Háje

Počet hlasů: 36

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz