přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary – obnova Divadelní lávky

Důvody realizace lávky

Stávající Divadelní lávka přes řeku Teplou v lázeňské části Karlových Varů byla ve velmi špatném stavu. Proto bylo správcem přistoupeno k její celkové obnově. První informace o existenci Divadelní lávky jsou dochovány na vyobrazeních z roku 1756.

Popis a výstavba lávky

Stávající lávka se schodišti byla snesena a nahrazena novou lávkou s bezbariérovými nástupy na lávku. Lávka zabezpečuje přechod pěších mezi Starou Loukou na levém břehu a prostorem před Karlovarským městským divadlem na pravém břehu. Stavba lávky byla koordinována se stavbou „Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území, Tržiště – Stará Louka.“

Stávající lávka byla uložená na železobetonovém úložném prahu, který spočívá na kamenných nábřežních zdech, které jsou v místě lávky velmi pravděpodobně založeny na dřevěných roštech a pilotách.

Před zahájením vlastní výstavby lávky bylo nutné přeložit veškerá vedení mimo lávku. To zahrnovalo zřízení dvou provizorních lávek. Jedné výš proti proudu řeky Teplé přímo naproti trafostanici. Provizorní ocelová lávka sloužila pro provizorní přeložení 9 kabelů nízkého a jednoho kabelu vysokého napětí. Druhá provizorní lávka byla položena v těsné blízkosti pod stávající Divadelní lávkou a sloužila pro převedení tras primárního horkovodu a přípojky termominerální vody do blízkého hotelu. Dále byla po snesení stávající Divadelní lávky využívána stavbou pro přechod mezi nábřežími.

Nová lávka je navržena jako ocelová svařovaná čtyřtrámová konstrukce s horní ortotropní mostovkou. Lávka se svařovala v mostárně a to převážně v obrácené poloze. Stavební výška nosné konstrukce je snížena o ~250mm oproti původní lávce, takže lávka je nyní více kapacitní pro průtoky řeky. Nosná konstrukce tvoří výškový oblouk konstantní tloušťky oproti původní přímé lávce. Boky lávky jsou opatřeny dekorativními tvarovanými bočními plechy vyrobenými pomocí lisování, jejichž tvar byl odvozen z původních lávek na řece Teplé a jsou snímatelné po uvolnění šroubů. Původní jsou ještě k vidění na uzavřené lávce za Lázněmi I, tyto však tvoří odlitky z litiny.

V lávce je skrytě umístěno celkem 20 různých inženýrských sítí včetně dvou rour průměru 450 mm primárního rozvodu horkovodu. Lávka byla vyrobena v mostárně a byla celá včetně inženýrských sítí, případně průchodek pro inženýrské sítě, zábradlí, nátěrů a izolace dovezena na stavbu v definitivním stavu (vyjma dlažby), kde byla mobilním jeřábem osazena na nově vybudované úložné prahy s bločky a ložisky. Poté bylo provedeno napojení na inženýrské sítě před a za lávkou v nově zřízených železobetonových komorách, které slouží pro rozvod a obsluhu inženýrských sítí.

Nástup na Divadelní lávku je cca jeden metr nad terénem ulic, proto bylo pro bezbariérový nástup na lávku nutné zřídit na obou nábřežích nástupní rampy s mezipodestami. Rampy byly navrženy v mírném směrovém oblouku. Požadavky architekta, zejména eliptický prostor před nástupem na lávku na straně Staré Louky vedly k velmi náročným detailům. Přilehlé eliptické schodiště sestává z 56 různých žulových schodišťových stupňů, kdy dva nejsou stejné a pro každý bylo nutno nakreslit kamenořez. Realizační dokumentace na celou lávku (bez inženýrských sítí) obsahuje 78 výkresů.

Dle požadavku památkářů je dlažba na lávce navržena z mozaiky s hnědým zabarvením živce, podél zábradlí je vytvořen lem (bordura) v tmavém tónu z černého syenitu. Na podestách je použit černý syenit. Rampy, římsy a schodišťové stupně jsou ze šedé žuly. Pruh dlažby před nástupem na eliptické schodiště byl z důvodu bezpečnosti (kontrast barev) osazen černým syenitem. Všechny kamenné výrobky jsou výhradně z českých lomů.

Lávka je opatřena sloupkovým zábradlím se svislou výplní, tvořeným z jednotlivých samostatných panelů aby se dalo vyrobit dílensky s kvalitním nátěrem. Madlo zábradlí je tvořeno eliptickým profilem z korozivzdorné zrcadlově leštěné oceli. Zábradlí na podestách a rampách má madlo kruhového profilu taktéž z korozivzdorné zrcadlově leštěné oceli. Tvarově náročné rampy a nástupní podesty si vyžádaly 31 různých druhů zábradelních panelů.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary – obnova Divadelní lávky

Počet hlasů: 94

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz