přeskočit k navigaci »

Kaple Mílov

Obnova kaple v části katastrálního území Ryžovna s názvem Mílov je navržena v historické stopě původní stavby na p.p.č. 579/2. Místo realizace je přístupné z Mysliven po Mílovské silnici a pozemková parcela je od silničního pozemku vzdálena cca 25 m a je situována v lesním pozemku nezalesněném v nadmořské výšce cca 910 m. S ohledem na klimatické podmínky je stavba navržena dle dostupné historické fotodokumentace s kamennými svislými konstrukcemi soklu a sedlovou střechou s břidlicovou krytinou. Kaple je stejně jako původní stavba osazena malou zvoničkou.

Architektonické řešení stavby vychází ze zachované fotodokumentace původní kaple. Stavba má obdélníkový půdorys se skosenými rohy v místě oltáře, sedlovou střechou, nad hřebenem je navržena tesařská konstrukce zvoničky se zvonovou stolicí a malým zvonem. V průčelí jsou osazeny vstupní dřevěné dveře a jedno okno ve štítové zdi osově nad vstupem do kaple k prosvětlení a odvětrání půdy, v každé z bočních stěn je pak osazeno vždy jedno okno Krov je navržen jako jednoduchá vázaná konstrukce pozednic, vazných trámů a krokví s pobitím v celé ploše, střešní plášť je navržen z břidlicových šablon malého formátu. Svislé konstrukce zřízené na původních základech tvoří vnější obvodové kamenné spárované zdivo tl. 200 mm a přizdívka z cihel POROTHERM P+D tl. 150 mm až do úrovně +0,850, od této úrovně po úroveň věnce tvoří svislou konstrukci zdivo tl. 365 mm z cihel POROTHERM P+D tl. 400 mm, opatřené cem. postřikem a omítané ostrou hrubou vápenocementovou omítkou. Ostění a nadpraží otvorů jsou tl. 150 mm z kamenných prvků kvádrů a sloupků z původní stavby, které byla nalezeny ve zbořeništi původní kaple, vnitřní zdivo je cihelné na celou výšku po úroveň věnce s hladkou omítkou a vápennou malbou. Podhled v kapli je prkenný opatřený nátěrem popř. výmalbou a vstupním otvorem s poklopem do půdního prostoru kaple. Přístup do půdního prostoru je navržen po žebříku. Okna jsou dřevěná jednoduchá jednokřídlá s členěním do kříže, vstupní dveře jsou masívní dřevěné obloukové plné s kovanými závěsy a zámkem s kovanou klikou a kamenným prahem. Ve vnitřním prostoru kaple je navržena kamenná dlažba a kamenný oltář. Mobiliář je navržen minimální – celodřevěné lavice a jednoduchý oltář.

Hlasování bylo ukončeno.

Kaple Mílov

Počet hlasů: 93

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz