přeskočit k navigaci »

Jáchymov - rozhledna na Klínovci

Rozhledna na Klínovci - stav v roce 2014
Historie památky:

Od počátku 19. století býval nejvyšší vrchol Krušných hor (1.244 m n. m.) vyhledávaným výletním místem s dalekým rozhledem. Na Klínovec směřovali především lázeňští hosté z Karlových Varů. V roce 1817 byla na vrcholu vztyčena jednoduchá dřevěná vyhlídková pyramida. Roku 1838 na jejím místě postavili jáchymovští občané dřevěný vyhlídkový gloriet, který však roku 1868 do základů shořel a vrchol Klínovce tak zůstal zcela prázdný.

V roce 1880 se členové Krušnohorského spolku rozhodli vystavět na vrcholu Klínovce kamennou vyhlídkovou věž. Potřebné finance na stavbu byly získávány prostřednictvím veřejné sbírky. Stavba rozhledny byla zahájena dne 17. června 1883 podle projektu stavitele Josefa Petera z Kadaně celkovým nákladem 4.300 zlatých. Dne 3. srpna 1884 poté proběhlo slavnostní vysvěcení dokončené rozhledny za početného shromáždění obyvatel z širokého okolí. Vyhlídková věž byla tehdy pojmenována po císaři Františku Josefu I. Počet návštěvníků rychle vzrůstal, v roce 1885 vrchol navštívilo 6.000 lidí.

V souvislosti s rozvojem turismu byl v roce 1893 v sousedství vyhlídkové věže postaven objekt výletního hostince, ke kterému byly roku 1900 přistavěny první objekty horského hotelu. Roku 1908 se na Klínovci konala Jubilejní výstava řemeslných a průmyslových výrobků Rudohoří, kterou navštívilo na 40 000 návštěvníků. Při hotelu byla tehdy vystavěna reprezentativní výstavní hala s kazetovým stropem. Postupně rozšiřovaný horský hotel byl stavebně dokončen po požáru v roce 1929.

Během 2. světové války byl komplex horského hotelu zabrán pro vojenské účely a po roce 1945 převeden do majetku státu, v letech 1951-1960 poté sloužil armádě jako rekreační středisko. Po opětovném zpřístupnění oblasti pohraničí veřejnosti byl na Klínovci obnoven hotelový provoz, který poté zajišťoval podnik Restaurace a jídelny Karlovy Vary. V 70. letech 20. století bylo obvodové zdivo zchátralé rozhledny z obou stran zpevněno betonovým pláštěm, který však ještě více urychlil postupnou destrukci zdiva.

V rámci privatizace přešel celý komplex horského hotelu spolu s rozhlednou jako historický majetek pod město Jáchymov, které jej již v roce 1991 odprodalo soukromé společnosti. Přes příslib investice do oprav zchátralého areálu přeprodal nový vlastník hned po zaplacení kupní ceny hotel i s pozemky dalšímu zájemci. Majitelé se zde poté střídali, do oprav hotelového komplexu však nikdo neinvestoval a areál tak postupně zcela zchátral. V roce 2003 zakoupila zchátralý komplex za 14 milionů společnost Služby Boží Dar s r. o. Podle plánů měly objekty na Klínovci projít v letech 2004-2008 celkovou rekonstrukcí nákladem zhruba 150 milionů korun. Vzhledem k havarijnímu stavu musela být v září 2004 uzavřena vyhlídková věž. Během následné snahy o její obnovu bylo zjištěno staticky narušené zdivo věže a rekonstrukce byla díky navýšení nákladů přerušena. V roce 2009 nakonec odkoupilo všechny objekty na Klínovci město Boží Dar.

Obnova památky:

V roce 2012 následně přistoupilo město Boží Dar k celkové rekonstrukci zdevastované rozhledny nákladem zhruba 15 milionů korun za přispění z rozpočtu evropského Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 a ze státního rozpočtu České republiky.

Stavební práce, zahájené v červenci roku 2012, realizovala firma Chládek a Tintěra z Litoměřic. Celá konstrukce vyhlídkové věže byla pro její havarijní stav kompletně demontována, jednotlivé kamenné prvky zaměřeny a označeny. Vybudovány byly nové základy, nad nimiž byla následně vystavěna přesná replika původní rozhledny. Při obnově byly z důvodu velkého poškození opětovně použity pouze některé původní stavební prvky, především schodišťové stupně, sloupky a dláždění ochozu, profilované římsy nebo repasovaná historická okna. Z větší části jsou rovněž původní konstrukce střechy věže. Rekonstrukce rozhledny byla dokončena na konci léta 2013. Kvůli vysoké vlhkosti však musely být některé dokončovací práce přesunuty až na jaro roku 2014. Dne 28. října 2013 následně proběhlo slavnostní znovuotevření obnovené rozhledny za hojné účasti obyvatel z okolí.

Podrobné informace o historii a popis rozhledny na Klínovci

Hlasování bylo ukončeno.

Jáchymov - rozhledna na Klínovci

Počet hlasů: 387

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz